Оцінка забруднення атмосферного повітря в Столичному макрорайоні України

Ю. А. Перегуда

Анотація


Мета. Дслідження екологічного стану областей Столичного макрорайону України через динаміку  забруднення атмосферного повітря. Методы. Теоретичний аналіз та синтез. Результати. Відзначено, що екологічний чинник впливає на господарську діяльність в межах областей та відбивається у галузевій, територіальній структурі економіки, її спеціалізації, характері використання природно-ресурсного потенціалу. Проведено порівняння рівня забруднення атмосферного повітря в Столичному макрорайоні України на основі систематизації статистичних даних. Аналіз показників в розрізі свідчить, що у викидах забруднюючих речовин в повітря автомобільним транспортом переважає оксид вуглецю та діоксид азоту. Висновки. Запропоновано рекомендацій стосовно запровадження ефективної екологічної стратегії, яка має бути направлена на забезпечення взаємодії між економічним розвитком і захистом навколишнього середовища.


Ключові слова


стаціонарні джерела; пересувні джерела; атмосферне повітря; забруднення; екологічна стратегія; екологічний механізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Головне управління статистики у Київській області// [Електронний ресурс]. – URL:http://kievobl.ukrstat.gov.ua

Головне управління статистики у Чернігівській області// [Електронний ресурс]. – URL: http://www.chernigivstat.gov.ua/

Головне управління статистики Житомирської області[Електронний ресурс]. – URL: http://www.zt.ukrstat.gov.ua/

Дячевська Л.П. Соціально-економічний розвиток регіону з урахуванням геополітичного чинника. : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Л. П. Дячевська ; Інститут географії НАН України. - [б. м.], 2008. - 199 с

Про охорону атмосферного повітря: Закон України від 16.10.1992 № 2707-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 50, ст.678. // [Електронний ресурс]. – URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2707-12

Клименко В. Г., Цигічко О. Ю. Забруднення атмосферного повітря: Методична розробка для студентів-географів. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 26 с.

Марченко С. М. фактори якості життя населення в систему управління регіональним розвитком. URL http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/ 123456789/3126/1/Marhenko.pdf

Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Житомирській області у 2014 році// – URL: http://www.menr.gov.ua/index.php/ dopovidi/ regionalni

Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернігівської області у 2014 році// [Електронний ресурс]. – URL: http://www.menr.gov.ua/index.php/ dopovidi/ regionalni

Сологуб Ю. І. Міське розселення Столичного району: суспільно - географічне дослідження: дис ... канд. геогр. наук / Ю. І. Сологуб . – Київ : Б. в., 2009 . – 277 с.

Центральна геофізична обсерваторія. Про стан забруднення навколишнього природного середовища у м. Києві і Київській області у жовтні 2016 року URL: http://www.cgo.kiev.ua/index.php?fn=k_zabrud&f=kyiv&p=1
Copyright (c) 2020 Ю. А. Перегуда