Аналіз та оцінка рівня забруднення атмосферного повітря м. Харків

В. Є. Бєкєтов, Г. П. Євтухова, О. С. Ломакіна

Анотація


Мета. Аналіз та оцінка стану атмосферного повітря м. Харків за період 2010-2015 р.р. на  основі даних щорічних спостережень за забрудненням повітряного басейну. Методи. Теоретичний аналіз та синтез. Результати. Здійснено оцінку екологічного стану атмосферного повітря в м Харків. На підставі аналізу результатів спостережень Харківського регіонального центру з гідрометеорології досліджена динаміка зміни рівня забруднення атмосферного повітря протягом 2010-2015 рр. Визначено перелік основних забруднюючих речовин (формальдегід, пил, вуглецю оксид, сажа, фенол, азоту двоокис) і внесок кожної з них до загального рівня забруднення атмосфери. Здійснено порівняльний аналіз рівня забруднення атмосферного повітря в різних районах міста. Висновки. Якість атмосферного повітря в місті за шкалою індексів забруднення відповідає оцінці «слабко забруднений». Максимально забруднене повітря у Шевченківському району м. Харкова. Для поліпшення якості атмосферного повітря в місті пріоритетними слід вважати комплекс заходів щодо зниження викидів від автотранспорту, як основного джерела забруднення атмосфери.


Ключові слова


атмосферне повітря; рівень забруднення; індекс забруднення атмосфери; концентрація забруднюючої речовини; Харків

Повний текст:

PDF

Посилання


Максименко Н. В. , Різник К. Ю., Александрова А. С.Структура і динаміка забруднення атмосферного повітря Харківської області //Людина та довкілля. Проблеми неоекології.№ 3-4,2014.С. 81-94.

Максименко Н. В., Пересадько В. А., Титенко А. В., Кулик М. И. Оцінка атмосферного забруднення, як складова ландшафтно-екологічного планування для прийняття рішень у природоохоронному менеджменті Харківської області // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна, № 1147. Серія «Екологія», вип. 12 – 2015. С. 47 -57.

Електронний ресурс. Режим доступу: http://pandia.ru/text/77/196/43656.php.

Руководящий документ «Руководство по контролю загрязнения атмосферы РД 52.04.186-89». – М.:Государственный комитет СССР по гидрометеорологии, Министерство здравоохранения СССР, 1991. – 693с.

Екологічний паспорт Харківської області, затв. Департаментом екології та природних ресурсів Харківської області державної адміністрації, 2012 р. URL: http://ecodepart.kh.gov.ua/images/doc/Ekologi chny_ pasport_Kharkivskoyi_oblasti_za_2012.docx

Екологічний паспорт регіону Харківська область, затв. Департаментом екології та природних ресурсів Харківської області державної адміністрації, 2013 р. URL: http://ecodepart.kh.gov.ua/ images/doc/%20%20%20%20%202013.doc

Екологічний паспорт Харківської області, затв. Департаментом екології та природних ресурсів Харківської області державної адміністрації, 2014 р. URL: http://ecodepart.kh.gov.ua/images/ doc/ekopasport %202014.doc

Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Харківській області у 2012 році, Харківська обласна державна адміністрація, Департамент екології та природних ресурсів. URL: http://ecodepart.kh.gov.ua/images/doc/ NATs_DOP_za_2012_redak.docx

Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Харківській області у 2013 році, URL: http://ecodepart.kh.gov.ua/images/doc/ %20%20%20%20%202013%20.doc

Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Харківській області у 2014 році, Харківська обласна державна адміністрація, Департамент екології та природних ресурсів. URL:

http://ecodepart.kh.gov.ua/images/doc/ Regionalna%20dopovid%20Kharkivskoi%20obl%20za%202014.doc.
Copyright (c) 2019 В. Є. Бєкєтов, Г. П. Євтухова, О. С. Ломакіна