№ 3-4 (2013)

Людина та довкілля. Проблеми неоекології

Випуск присвячується 75-й річниці з дня народження Володимира Юхимовича Некоса

Зміст

Статті

Передмова PDF
Від редколегії 3-5
До проблеми розбудови національної екомережі PDF
Г. І. Денисик 11-12
ГІС-інтерфейс розподіленого гідрологічного моделювання PDF
C. В. Костріков 13-24
Комп’ютерна технологія комплексної оптимізації розміщення виноградників на ускладненому рельєфі PDF
М. В. Куценко 25-34
Вплив забруднення атмосферного повітря на стан захворюваності населення м. Рівне PDF
Д. В. Лико, М. В. Каськів 35-40
Роль самозбереження в організації неорганічних, органічних і соціальних систем PDF (Русский)
К. A. Маца 41-46
Картографування екологічного стану атмосферного повітря, поверхневих і підземних вод Харківської області PDF
В. А. Пересадько 47-52
Сучасні напрямки розвитку природничої географії PDF
В. М. Петлін 53-58
Біогеологічна історія землі. Сценарії техногену PDF
Г. І. Рудько, А. Р. Бала 59-70
Неоекологічна складова вищої екологічної освіти в Україні PDF (Русский)
Т. А. Сафранов, А. Н. Некос 71-77
Нематеріальне природокористування – ресурс розвитку інформаційного суспільства і об’єкт конструктивної географії PDF
І. Г. Черваньов, В. О. Боков, О. О. Карасьов 78-82

Сучасні географічні та екологічні дослідження компонентів довкілля

Комплексні екологічні показники міських систем PDF
В. Ю. Приходько 83-87
Проблеми класифікації малих міст Харківської області PDF
О. К. Кравченко 88-93
ГІС-моделювання агроландшафтів для потреб ландшафтного планування PDF
Н. В. Максименко, К. Ю. Михайлова 94-105
Географічне положення акваторій тихого океану, як чинник суттєвості впливу змін їх поверхневих температур на стан озоносфери PDF (Русский)
A. В. Холопцев 105-112
Сезонні зміни розташування сегментів земної атмосфери, де міжрічні зміни ЗВО суттєво залежать від варіацій поверхневих температур у затоці Aляска PDF (Русский)
А. В. Холопцев, И. А. Ларченко 113-119
Комплексна оцінка стану еродованих ґрунтів Харківщини на прикладі протиерозійного об’єкту «Мітришин яр» PDF (Русский)
А. А. Лисняк 120-127
Гідрологічна мережа національного природного парку «Сколівські Бескиди» та її використання в рекреації PDF
Н. М. Кепеняк 128-136

Антропогенний вплив на природне середовище

Аналіз просторового розподілу забруднення атмосферного басейну м. Одеса (із застосуванням ГІС) PDF (Русский)
А. І. Волков, О. В. Попик 137-140
Фітомоніторинг викидів автотранспорту в умовах міського середовища PDF
І. А. Чемерис, Н. В. Загоруйко, С. М. Конякін 141-146
Водогосподарські антропогенні парагенетичні ландшафтні системи PDF
Ю. В. Яцентюк 147-152
Аналіз програми розвитку рибного господарства Харківської області на 2013 – 2017 роки PDF
О. М. Гоголь 153-159
Еколого-токсикологічна оцінка стану водних об’єктів Красноградського району PDF
К. В. Гайдук 160-163
Екологічні аспекти трансформації міських грунтів під штучними покриттями PDF
О. Є. Гаврюшова 164-167
Вплив органічних добрив на розвиток томатів і поведінку металів у ґрунті в межах лісостепової зони України PDF
А. Г. Гарбуз 168-175