№ 1-2 (2013)

Людина та довкілля. Проблеми неоекології

Зміст

Сучасні географічні та екологічні дослідження компонентів довкілля

Ноотехнології і нооекологія – засоби перетворення мрії про сталий розвиток у реалії ноосуспільства PDF
К. В. Корсак 7-13
Територія як екологічний та виробничий ресурс (про сутність хорологічної концепції в географії) PDF (Русский)
К. О. Маца 13-15
Катастрофізм й еволюція PDF (Русский)
В. О. Соловйов 16-19
Шляхи екологізації землекористування у Східному Поділлі PDF
О. В. Дєдов 19-23
Еволюція ґрунтового профілю як фактор і наслідок біологічної еволюції PDF
Г. В. Тітенко, Д. О. Лісовенко 23-28
Методичні підходи до оцінки ландшафтної мозаїчності території PDF
Н. В. Максименко 28-33
Ландшафтно-фітоценочна репрезентативність регіональної екомережі Лівобережного Придніпров’я PDF
С. М. Конякін, І. А. Чемерис 33-41
Ландшафтно-лімнологічна характеристика ключової ділянки «озеро Тухове» (Волинське Полісся) PDF
В. О. Мартинюк 42-50
Структура районних схем екологічної мережі північної частині Донецької області (рос.) PDF
А. А. Блакберн 51-56
Конструктивно-географічні принципи територіальної організації берегових зон у населених пунктах PDF
М. В. Зеркаль 56-60
Особливості статистичного зв'язку між змінами поверхневих температур Карибського моря та сонячної активності PDF (Русский)
О. В. Холопцев, М. П. Нікіфорова 60-68
Регресійний аналіз взаємозв’язку результатів біотестування і вимірювання фізики-хімічного складу води PDF
О. М. Крайнюков 68-73
Прогноз зміни рівня Чорного моря як наслідок впливу сонячної активності у м. Євпаторія PDF (Русский)
О. В. Холопцев, Т. А. Жукова 74-81
Географічні особливості формування донних відкладів у басейні р. Сіверський Донець PDF
О. П. Мірошніченко 81-85

Антропогенний вплив на природне середовище

Просторово-часова мінливість стану природно-територіальних комплексів як фактор виникнення пожеж PDF
Ю. В. Буц 86-91
Екологічні проблеми освоєння нетрадиційних вуглеводнів PDF (Русский)
В. О. Соловйов, І. М. Фик, О. П. Варавина 92-96
Оцінка впливу промислових підприємств міста Одеса на стан повітряного басейну PDF
А. В. Чугай, Ю. О. Котельнікова 97-103
Екологічний стан водних ресурсів Луганської області PDF
C. І. Решетченко, М. Я. Рохманов 104-109
Використання альгофлори донних відкладень у якості індикаторів радіаційного забруднення річок м. Луганська PDF
Т. Є. Комісова, Л. І. Лесняк, О. П. Губська 110-117
Вплив природних та антропогенних факторів на формування паводків у долині Дністра (на прикладі протипаводкового модельного полігону в Іівано-Франківській області) PDF
М. З. Рего, А. Н. Некос 118-126
Дослідження техногенного впливу на рослинний покрив міста Кременчука PDF
Т. М. Алєксєєва 127-133
Екологічне сільське господарство та його вплив на агрохімічні властивості ґрунту на сільськогосподарській фермі «Ліптовська Теплиця» (англ.) PDF (English)
С. Торма, Д. Фазекасова, А. Лісняк 134-139

Медико-екологічні дослідження

Використання даних медико-екологічного моніторингу для оцінки техногенного навантаження PDF
Н. В. Загоруйко 140-144
Опісторхоз як медико-екологічна проблема Полтавської області PDF
О. М. Торонченко 145-150