№ 32 (2019)

Людина та довкілля. Проблеми неоекології

Зміст

Географія

Водойми міста Львова: сучасний геоекологічний стан та можливості його покращення PDF
І. Б. КОЙНОВА, А. К. ЧОРНА 6-15
Туристична ГІС як результат туризмознавчого прикладного дослідження адміністративної області: методичні аспекти PDF
Ю. Ю. Косенко 16-29
Аналіз конфліктів природокористування, як основа ландшафтно-екологічногого планування лісових екосистем PDF
Н. В. Максименко, В. В. Дорогань, К. М. Карпець 30-41

Екологія

Сучасні підходи до екологізації міського середовища (на прикладі Шевченківського району м. Харкова) PDF
О. О. Гололобова, В. В. Дорогань, A. В. Сирова 42-57
Сучасний стан сфери управління та поводження з твердими побутовими відходами в Україні PDF
В. Ю. Приходько, Т. А. Сафранов, Т. П. Шаніна 58-66

Сільське господарство

Спеціалізація сільського господарства як рушійна сила еволюційного перетворення неоекології в нооекологію PDF
С. П. Сонько, С. П. Полторецький, О. В. Василенко, Н. О. Шевченко 67-84
Дендрокліматологія як складова частина дендрохронології PDF
І. М. Коваль, В. О. Воронин 85-94

Хроніка

ДО ЮВІЛЕЮ ВІТАЛІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА МЕДВЕДЄВА PDF
Колектив Каразінського навчально-наукового інституту екології 95
Erasmus+ Project «Integrated Doctoral Program For Environmental Policy, Management And Technology – Intense»: Progress Information And Planned Activity PDF (English)
G. V. Titenko, K. B. Utkina, N. V. Maksymenko, A. N. Nekos, A. Shkaruba 96-98