№ 1-2 (2012)

Людина та довкілля. Проблеми неоекології

Зміст

Сучасні географічні та екологічні дослідження компонентів довкілля

Про деякі ключові принципи гідрологічного моделювання при роботі із геопросторовими даними PDF
C. В. Костріков 7-14
Аналіз сучасних тенденцій просторово-часової мінливості повторюваності грозових днів в Україні PDF (Русский)
О. В. Холопцев, Ю. М. Мацук 14-19
Забрудненість атмосферного повітря м. Одеса PDF
А. В. Чугай, К. Д. Гусєва, Д. В. Кукуй 20-26
Зв’язки між змінами середньомісячних значень загального вмісту озону понад Арктикою з температурою вод, які переносяться течіями, що утворюють Гольфстрим, при сучасному потеплінні клімату PDF (Русский)
О. В. Холопцев, В. Г. Кузьменко 26-35
Геоінформаційне забезпечення моделей ерозії ґрунтів PDF
М. В. Куценко 35-41
Метрологічне забезпечення оцінки токсичності води методом біотестування PDF
О. М. Крайнюков 41-45
Аналіз якості морських вод узбережжя Одеської агломерації PDF (Русский)
А. И. Волков 46-50
Роль біологічної складової водних екосистем при формуванні донних відкладів PDF
О. П. Мірошніченко, О. Г. Васенко 51-54
Вплив морського середовища на мінеральний склад бентосних форамініфер північно-західного шельфу Чорного моря PDF
Г. О. Кравчук 55-59
Динаміка гідрологічного режиму Печенізького водосховища Харківської області PDF
О. М. Гоголь 60-66
Ландшафтно-екологічне планування як засіб створення екологічного каркасу території Харківської області PDF
Н. В. Максименко, Р. О. Квартенко 66-70
Пірогенна релаксія геосистем PDF
Ю. В. Буц 71-76
Регіональна екомережа Вінницької області PDF
Ю. В. Яцентюк 77-85
Критерії оцінки природних територій курортів України PDF
С. В. Леонова 85-91
Комфортність навколишнього середовища урбогеосистем міста Харкова (відеоекологічний аспект). PDF
В. В. Мірошниченко 92-99

Антропогенний вплив на природне середовище

Акумулятивні властивості рослин як фактор формування екологічної безпеки рослинної харчової продукції (на прикладі Харківського регіону) PDF
А. Н. Некос 100-107
Комплексний підхід щодо оцінки екологічних ризиків військових об'єктів збройних сил PDF
Е. О. Кочанов 108-114
Оцінка впливу автотранспорту на стан атмосферного повітря в центральній частині міста Харкова PDF
А. А. Лісняк, І. В. Білянський 115-121
Оцінка стану та динаміки забруднення атмосферного повітря малих міст Харківської області PDF
А. Н. Некос, О. К. Кравченко 122-127
Моделювання процесу підтоплення територій в зоні впливу водосховищ PDF
В. С. Кремез, Ю. В. Буц, В. А. Цимбал 128-130
Гумусовий горизонт міських грунтів як геохімічний бар’єр в урболандшафті PDF
Г. В. Тітенко, М. І. Кулик 130-136
Вплив техногенної діяльності на стан поверхневих вод Вінницької області PDF
А. В. Колісник 137-143
Автоматизована система підтримки агроекологічної оптимізації розміщення виноградників на ускладненому рельєфі (OPT_VIN) PDF
М. В. Куценко, П. В. Воскобойніков, П. Г. Назарок 143-151