№ 3-4 (2012)

Людина та довкілля. Проблеми неоекології

Зміст

Сучасні географічні та екологічні дослідження компонентів довкілля

Особливості термічного режиму граничного шару атмосфери над Києвом PDF
О. Г. Шевченко, Є. В. Самчук, С. І. Сніжко 7-13
Картографічне забезпечення процесу математичного моделювання водної єрозії PDF
А. Б. Ачасов, Р. В. Куришко 13-17
Про математичне моделювання пожеж в природних екосистемах PDF
Ю. В. Буц 17-22
Екологічна геологія: її структура й задачі PDF (Русский)
В. О. Соловйов, О. П. Варавіна 22-28
Державна екополітика підтримки та розвитку малих міст Харківської області PDF (Русский)
А. Н. Некос, О. К. Кравченко 28-35
Зміни розподілу середньорічних температур поверхні Атлантичного океану при сучасному потеплінні клімату PDF (Русский)
О. В. Холопцев, М. П. Нікіфорова 36-48
Просторовий розподіл важких металів по абіотичним компонентам водної екосистеми р. Сіверський Донець PDF
О. П. Мірошніченко 49-54
Еколого-геохімічні аспекти сучасного осадконакопичення на шельфі Чорного моря PDF
Г. О. Кравчук 55-62
Місце гідрохімічного стану Печенізького водосховища у загальному балансі екосистеми PDF
О. М. Гоголь 62-68
Оцінка вітрового режиму території Харківської області для цілей вітроенергетики PDF
А. Н. Некос, Я. Є. Молодан 69-76
Принципи ландшафтно-екологічного планування в організації екологічної мережі Харківської області PDF
Н. B. Максименко, Р. О. Квартенко 77-86
Сучасний стан і перспективи збереження ландшафтів у Черкаській області PDF
C. М. Конякін 86-95

Антропогенний вплив на природне середовище

Природний і антропогенний фон мікроелементів в чорноземах звичайних Приазов'я та Нижнього Дону PDF (Русский)
Т. М. Мінкіна, Н. Н. Мірошниченко, А. І. Фатєєв, Г. В. Мотузова, І. А. Кривицька 96-102
Агроекологічна та еколого-економічна оцінка використання земель сільськогосподарського призначення фермерського господарства PDF
О. О. Гололобова, Н. Б. Кравченко, Е. Д. Давидова 102-112
Екологічні аспекти використання Phragmites Australis для відновлення забруднених ґрунтів PDF (English)
О. Hronec, J. Vilček, S. Torma, A. Lisnyak 113-119
Тенденції формування рівня забруднення атмосферного повітря урбанізованого середовища PDF
Н. Л. Ричак, І. Табачна 120-127
Вплив забруднення атмосфери на розвиток хвороб органів дихання в Полтавській області PDF
О. М. Торонченко, І. І. Сараненко, В. В. Рома 128-136
Ландшафтно-екологічний принцип встановлення нормативів антропогенного навантаження на поверхневі води PDF
О. М. Крайнюков 136-144
Оптимізація території військових об’єктів з метою їх використання громадою (на прикладі Чугуївького району Харківської області) PDF
Е. О. Кочанов, Ю. М. Товстий