№ 1-2 (2015)

Людина та довкілля. Проблеми неоекології

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Без заголовку ()

Зміст

Сучасні географічні та екологічні дослідження компонентів довкілля

ВИБІРКИ ТА ЗАПИТИ ЯК БАЗОВІ ГІС-ОПЕРАЦІЇ ПРИ ВИРІШЕННІ ГЕОЕКОЛОГІЧНИХ ЗАДАЧ PDF
С. В. КОСТРІКОВ 9-17
ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОЦІНКИ ПРОСТОРОВОЇ НЕОДНОРІДНОСТІ ВОЛОГОСТІ ОРНИХ ҐРУНТІВ PDF
А. Б. АЧАСОВ, А. О. АЧАСОВА, О. Ю. СЕЛІВЕРСТОВ, А. О. СЄДОВ, О. В. ТОВСТОКОРИЙ 24-34
АТМОСФЕРНА ЦИРКУЛЯЦІЯ В ПІВНІЧНІЙ ПІВКУЛІ ЗЕМЛІ ТА АРКТИЧНА ОСЦИЛЯЦІЯ PDF (Русский)
О. В. ХОЛОПЦЕВ, М. П. Нікіфорова 24-34
ОСОБЛИВОСТІ ГЕОХІМІЧНОЇ МІГРАЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ ТА СПОЛУК У ПРИРОДНИХ ТА ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННИХ КОМПЛЕКСАХ РІЧКОВОЇ ДОЛИНИ р. ЛОПАНЬ PDF
Г. В. ТІТЕНКО, А. А. КЛЄЩ 35-45
ЩОДО МОДЕЛЮВАННЯ РУСЛОВИХ ВИТРАТ ПІД ЧАС ПІДВИЩЕННЯ ВОДНОСТІ РІЧКИ PDF
К. М. КАРПЕЦ 46-50
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ ДЕГРАДАЦІЇ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ PDF
А. А. ЛІСНЯК 50-55
ПРОСТОРОВО-ЧАСОВІ ЗМІНИ ЛАНДШАФТІВ ВАСИЩІВСЬКОГО ЛІСНИЦТВА І ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ PDF
Н. В. МАКСИМЕНКО, А. М. ДОБРОНОС, В. О. ВОРОНІН 55-62
ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НПП «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» НА ЛАНДШАФТНІЙ ОСНОВІ PDF
Р. О. КВАРТЕНКО 62-69
ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЛАНДШАФТІВ ВЕЛИКОГО ХОДОСІВСЬКОГО ГОРОДИЩА НА КИЇВЩИНІ (палеопедологічний аспект) PDF
О. Г. ПАРХОМЕНКО 70-76
ОСОБЛИВОСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ СПЕЛЕСТО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ МІСТА КИЄВА PDF
А. І. КОЦЮБА 77-83

Антропогенний вплив на природне середовище

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ РІВНЯМИ ТОКСИЧНОСТІ І КОМПОНЕНТНИМ СКЛАДОМ СТІЧНИХ ВОД PDF
А. В. ГРИЦЕНКО, А. М. КРАЙНЮКОВ 84-94
АЛЬТЕРНАТИВНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ ЯК ОБ’ЄКТ КАРТОГРАФУВАННЯ PDF
О. Л. АГАПОВА 95-102
ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА СУЧАСНОГО ЯКІСНОГО СТАНУ Р. СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ У МЕЖАХ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
В. М. ЖУК, Г. В. КОРОБКОВА 103-109
ОЦІНКА СТУПЕНЯ ПРИДАТНОСТІ ОЗЕР ТУРІЙСЬКОГО РАЙОНУ ДЛЯ ЦІЛЕЙ РЕКРЕАЦІЇ PDF
М. В. БОЯРИН, Л. А. САВЧУК 110-114
ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ЗАГРОЗИ ПОШИРЕННЯ БОРЩІВНИКА СОСНОВСЬКОГО НА ТЕРИТОРІЇ ТУРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
І. Б. КОЙНОВА, Р. І. ШТОЙКО 115-122
УТИЛІЗАЦІЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ МОТОРНИХ МАСТИЛ: ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
М. І. КУЛИК 122-128

Екологічна та географічна освіта

ОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ PDF
О. О. МУСІЄЗДОВ, Д. О. ЛІСОВЕНКО 129-133