№ 3-4 (2015)

Людина та довкілля. Проблеми неоекології

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Без заголовку ()

Зміст

Сучасні географічні та екологічні дослідження компонентів довкілля

ДО ПИТАННЯ ПРОСТОРОВИХ ВІДНОШЕНЬ В АГРОЛАНДШАФТАХ PDF
А. Б. АЧАСОВ 9-13
ЕКОЛОГО-ГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІГРАЦІЇ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ В ЗАПЛАВНИХ МІСЦЕВОСТЯХ УРБОЛАНДШАФТІВ PDF
Г. В. ТІТЕНКО, Ю. О. МАСТО 14-20
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛАНДШАФТНОГО ПЛАНУВАННЯ ЯК ЗАСОБУ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРОЕКОСИСТЕМ PDF
Н. В. МАКСИМЕНКО, О. В. ПОРОХНЯК 21-27
ВПЛИВ ПРОЦЕСУ УРБАНІЗАЦІЇ НА НАВКОЛИЩНЄ СЕРЕДОВИЩЕ PDF
А. А. КЛЄЩ 28-31
РІЗНОМАНІТТЯ ЛАНДШАФТІВ ДОЛИНИ РІКИ ДЕСНИ PDF PDF (English)
К. В. ПОЛЯНСЬКА 32-39
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЛІНІЙ ІК СПЕКТРУ МОЛЕКУЛИ МУРАШИНОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В СИСТЕМІ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ PDF
С. АЛАНКО, В.-М. ХОРНЕМАН, Л. В. БАСКАКОВА, О. І. БАСКАКОВ 40-48
ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ ГІДРОЛОГІЧНОЇ ПАМ’ЯТКИ ПРИРОДИ «ОКОНСЬКІ ДЖЕРЕЛА» PDF (English)
З. В. ЛАВРИНЮК, О. А. КАРАЇМ 49-54
ЕКОЛОГІЧНА ЦІННІСТЬ ЛІСІВ ТА ПРИНЦИПИ ЕФЕКТИВНОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ PDF
А. Н. НЕКОС, М. З. РЕГО 55-60
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПОЛОНИН УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ PDF
І. М. РОЖКО, С. Ю. ЗЮЗІН 61-65

Антропогенний вплив на природне середовище

ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ В МЕЖАХ МІСТА ЛЬВОВА PDF
М. М. НАЗАРУК, Н. І. ОРНАТ 66-70
СУЧАСНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ БАСЕЙНУ РІЧКИ СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ PDF
О. М. КРАЙНЮКОВ 71-77
ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД РІЧКИ ЗАХІДНИЙ БУГ В МЕЖАХ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Л. П. КОЗИЦЬКА, О. С. МУЗИЧЕНКО 78-83
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ З ЗАКРИТИХ ДЖЕРЕЛ м. ХАРКОВА PDF
Н. Б. КРАВЧЕНКО, Е. І. ЗЕЛЕНСЬКА 84-88
ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ БАСЕЙНУ РІЧКИ СТРИПА ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ PDF PDF (English)
О. А. КАРАЇМ, І. М. ПАНАСЮК 89-95
ГЕОЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ РОБОТИ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В БАСЕЙНІ РІЧКИ ЗАХІДНИЙ БУГ PDF
І. Б. КОЙНОВА 96-102
ДІЯ КРЕМНІЄВО-КАЛІЙНОГО ЛИСТОВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ НА ВМІСТ БІОГЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА ДЕТОКС-ЕФЕКТ В МІСЬКИХ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕННЯХ PDF PDF (English)
О. О. ГОЛОЛОБОВА, Н. Є. ТЕЛЕГІНА, В. В. ТОЛСТЯКОВА 103-109
ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСЛОКАЦІЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ІЗ ФРУКТОВОЇ СИРОВИНИ У ПРОДУКЦІЮ ЇЇ ПЕРЕРОБКИ (НА ПРИКЛАДІ ЯБЛУК) PDF
К. Б. УТКІНА, І. В. БОДАК 110-114
ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ЛІСОПОЖЕЖНИХ РИЗИКІВ PDF
Ю. В. БУЦ, О. П. БУДЬОННИЙ, О. В. КРАЙНЮК 110-114
ГЕОПРОСТОРОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ В МАЛИХ МІСТАХ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Ю. ЖУК 119-122