№ 1-2 (25) (2016)

Людина та довкілля. Проблеми неоекології

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF

Зміст

Сучасні географічні та екологічні дослідження компонентів довкілля

Про «природність» та «антропогенність» ландшафтотворення PDF
С. П. Сонько, Н. В. Максименко 9-13
Алгоритми і способи визначення рівнів гострої летальної і хронічної токсичності води PDF
О. М. Крайнюков 14-19
Особливості просторово-часового розподілу головних іонів, органічних речовин та біогенних елементів за течією р. Південний Буг PDF
О. О. Ухань 20-30
Гідробіологічна оцінка як складова екологічної оцінки якості поверхневих вод PDF
Г. В. Коробкова 31-36
Просторова оцінка метеорологічного потенціалу території Полтавської області PDF
Н. В. Максименко, Н. В. Хоружа 37-46
Елементарні процеси грунтоутворення заплавних ландшафтів р. Уди в межах м. Харкова PDF
Г. В. Тітенко, Ю. О. Масто, А. Г. Гарбуз, Н. І. Ноженко 47-54
Роль окремих елементів живлення у підвищенні стресостійкості рослин за екстремальних погодних умов PDF
Є. Ю. Гладкіх, Ю. О. Круподеря, Є. В. Панасенко 55-63
Сингенетичні лавини в Українських Карпатах PDF
Є. Є. Тиханович, В. І. Біланюк, Д. В. Фігурний 64-69
Обгрунтування вибору локальних територій для організації малих рекреаційних об'єктів PDF (Русский)
С. В. Анісімов 70-76

Антропогенний вплив на природне середовище

Аналіз антропогенного навантаження на природне середовище Рівненської області PDF
Н. І. Войчун, Ю. М. Андрейчук, Б. С. Жданюк 77-82
Вміст важких металів у виведених із сільськогосподарського обробітку малопродуктивних землях Харківської області, прийнятих для залісення PDF
А. А. Лісняк 83-87

Екологічна та географічна освіта

Компетентнісний підхід особисто-орієнтованого напряму при викладанні екології в середніх навчальних закладах PDF
А. Н. Некос, Ю. В. Цехмістрова 88-93
Особливості та місце громадських природоохоронних організацій в українському суспільстві PDF
Г. В. Тітенко, Д. О. Лісовенко 94-98