№ 3-4 (26) (2016)

Людина та довкілля. Проблеми неоекології

Зміст

Сучасні географічні та екологічні дослідження компонентів довкілля

Конфлікти природокористування поморських ландшафтів Надморского ландшафтного парку (Польща) PDF
Н. В. Максименко 9-18
Топічні парадинамічні ландшафтні комплекси та їх спряження (на прикладі ключових ділянок дослідження території Лівобережної України) PDF
В. В. Удовиченко 19-26
Можливості управління процесами засолення алювіальних грунтів заплавних ландшафтів в системі екологічного менеджменту міських територій PDF
Г. В. Тітенко, Ю. О. Масто 27-38
Ecological-Economic Suitability of the Soils for Growing of Spring Barley (Hordeum Sativum L.) {Еколого-економічна придатність грунту для вирощування ярого ячменю (hordeum sativum l.)} PDF
J. Vilček, S. TORMA, А. LISNYAK 39-45
Оцінка ризику для здоров’я людей, обумовленого використанням забруднених нафтопродуктами питних вод за допомогою методики RAIS (US-EPA) PDF
О. М. Крайнюков, А. В. Якушева 46-50
Проблема екологізації рекреаційно-туристичної діяльності в Україні PDF
Т. А. Сафранов, Л. М. Полетаєва 51-61
Характеристика природно-заповідного фонду Волинської області PDF
Л. Д. Гулай, Б. І. Сакура 62-68
Оцінка забур’яненості посівів соняшника за допомогою безпілотних літальних апаратів PDF
А. Б. Ачасов, А. О. Седов, А. О. Ачасова 69-74
Стан популяції конвалії звичайної (Convallaria Majalis L.) в умовах сугрудів Ківерцівського лісгоспу Волинської області PDF
О. С. Музиченко 75-82

Антропогенний вплив на природне середовище

Особливості функціонування екосистем в умовах радіоактивного забруднення: від деградації до відновлення PDF
М. В. Сарапіна, Є. О. Варивода 83-89
Оцінка забруднення атмосферного повітря в Столичному макрорайоні України PDF
Ю. А. Перегуда 90-96
Аналіз та оцінка рівня забруднення атмосферного повітря м. Харків PDF
В. Є. Бєкєтов, Г. П. Євтухова, О. С. Ломакіна 97-103
Оцінка стану підземних вод Косовського району Одеської області PDF
С. М. Юрасов, О. А. Алексєєнко 104-110
Реакції клена гостролистого (Acer Platanoides l.) міських насаджень на вплив комплексу фізичних факторів антропогенного походження PDF
Ю. І. Вергелес, І. К. Галетич, К. В. Данова, К. М Задорожний, А. І. Решетченко, І. О. Рибалка 111-125
Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами в місті Івано-Франківськ PDF
М. М. Орфанова, О. І. Іваник 126-131
Повышение эффективности систем экологического диагностирования дизельных силовых установок – туннелей {Підвищення ефективності систем екологічного діагностування дизельних силових установок - тунелів} PDF
А. П. Поливянчук, Е. А. Скуридина, А. И. Каслин 132-140

Екологічна та географічна освіта

Забезпечення інформаційно-комп’ютерного супровіду викладання дисциплін екологічного спрямування PDF
І. О. Солошич, С. І. Почтовюк 141-145