№ 1-2(27) (2017)

Людина та довкілля. Проблеми неоекології

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Без заголовку

Зміст

Сучасні географічні та екологічні дослідження компонентів довкілля

Теоретичне обгрунтування виникнення катастрофічних явищ у геосистемах PDF
В. І. Біланюк, В. М. Петлін 9-16
Хемогенні процеси у Приазовській парадинамічній ландшафтній системі PDF
В. П. Воровка 17-22
Територіальна структура природокористування м. Харків PDF
А. А. Клєщ, Н. В. Максименко, П. Р. Пономаренко 23-34
Біологічні наслідки поповнення Куяльницького лиману морською водою з Одеської затоки PDF
В. І. Медінець, Н. В. Ковальова, Н. В. Дерезюк, С. М. Снігірьов, Є. А. Черкез, С. В. Медінець, Є. І. Газетов 35-51
Фітопланктон Куяльницького лиману у 2015-2017 рр PDF
Н. В. Дерезюк 52-61
Використання макрофітних індексів для оцінки екологічного стану поверхневих вод України PDF
Г. В. Коробкова 62-70
Екологічна оцінка якості поверхневих вод річки Цир за категоріями PDF
О. О. Цьось 71-76
Екологічна характеристика рідкісних видів рослин Черемського природного заповідника занесених до міжнародних Червоних списків PDF
М. В. Боярин, Л. А. Савчук 77-85
Природно-заповідний фонд Ківерцівського району Волинської області PDF
О. С. Музиченко, Т. В. Веселуха 86-94
Еколого-економічна оцінка сучасних прийомів вирощування овочевої продукції PDF
О. О. Гололобова, Н. Б. Кравченко, Ж. В. Масовець 95-105

Антропогенний вплив на природне середовище

Екологічні наслідки антропогенного забруднення аквальних ландшафтів PDF
А. М. Крайнюкова, В. Д. Тімченко 106-112
Забруднення атмосферного повітря міст прибережної зони Північно-Західного Причорномор’я специфічними забруднюючими речовинами PDF
А. В. Чугай, Х. С. Патраман 113-122
Аналіз забруднення ґрунтового покриву важкими металами (із застосуванням ГІС) PDF
А. I. Волков 123-129
Класифікація небезпечної складової твердих побутових відходів – передумова формування системи поводження з ними в регіонах України PDF
Т. А. Сафранов, Т. П. Шаніна, В. Ю. Приходько 130-135
Підходи до вирішення проблеми видалення твердих побутових відходів в системі екологічного менеджменту територій PDF
Г. В. Тітенко, С. М. Широкоступ 136-142
Проблема утилізації опалого листя міст і відходів тваринницьких ферм та шляхи її вирішення PDF
С. П. Сонько, Т. М. Пушкарьова-Безділь, І. П. Суханова, О. В. Василенко, І. М. Гурський, Р. В. Безділь 143-154