№ 3-4(28) (2017)

Людина та довкілля. Проблеми неоекології

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Без заголовку

Зміст

Сучасні географічні та екологічні дослідження компонентів довкілля

Проблеми раціонального використання природно-ресурсного потенціалу Західного регіону України PDF
Я. Є. Івах, О. Р. Веклин 9-21
Флювіальна мережа водозбірного басейну як ландшафтно-геохімічна арена забруднення та самоочищення PDF
К. М. Карпець 22-28
Ландшафтно-географічна модель екологічного паспорта басейнової системи озера Озерце (Волинське Полісся) PDF
В. О. Мартинюк, І. В. Зубкович 29-39
Оцінка інтенсивності накопичення донних відкладень в Куяльницькому лимані PDF
В. І. Медінець, В. Г. Соловйов, Є. А. Черкез, Л. П. Фетісов, С. В. Медінець, С. В. Світличний, М. Г. Ботнар 40-49
Вплив кадмію на бентосні форамініфери шельфу Чорного моря (район дельти Дунаю) PDF
Г. О. Кравчук, О. П. Кравчук, Г. Г. Золоторьов, М. Г. Золоторьов 50-56
Оцінка обсягів субаквального живлення Куяльницького лиману підземними водами PDF
Є. А. Черкез, В. І. Медінець, В. Г. Тюреміна, В. М. Праведний 57-65
Дендрокліматологічні дослідження сосни звичайної в насадженні Лівобережного лісостепу України PDF (English)
I. M. Koval, A. Bräuning, Е. E. Melnik, V. O. Voronin 66-73
Природоохоронні заходи з оптимізації функціонування рекреаційної зони PDF
Н. Б. Кравченко, Є. І. Зеленська, М. В. Лукієнко 74-84
«Зелені маршрути» у системі екологічного менеджменту міських територій на прикладі м. Харкова PDF
Г. В. Тітенко, Ю. Д. Юрченко 85-94
Територіальна та транспортна доступність заміських рекреаційних територій для літнього відпочинку PDF
С. В. Анісімов 95-104

Антропогенний вплив на природне середовище

Кластеризація як необхідна умова вирішення проблеми поводження з твердими побутовими відходами PDF
Т. А. Сафранов, Т. П. Шаніна, В. Ю. Приходько, О. А. Філатова 105-113
Екологічні відмінності земельного покриву в часовому інтервалі при визначенні впливу промисловості на ландшафти PDF (English)
E. Michaeli, V. Solar, M. Ivanova, J. Vilcek, A. Lisnyak 114-119
Екологічній стан поверхневих вод басейну річки Стохід PDF
М. В. Боярин, І. М. Нетробчук 120-129
Використання біоіндикаційного метода флуктуючої асиметрії листя клена гостролистого (Acer Platanoides L.) для оцінки якості середовища населених пунктів PDF (Русский)
Г. В. Федорова, Ю. Н. Шалоумов 130-138
Створення на базі мікротунелю універсальної системи динамічного контролю викидів дизельних твердих частинок PDF
А. П. Полив’янчук, О. І. Каслін, М. Ф. Смирний, О. П. Строков, О. О. Скурідіна 139-151
Дослідження впливу дисперсного складу дизельних твердих частинок на ефективність їх нормування та нейтралізації сажовими фільтрами PDF (English)
A. P. Polivyanchuk 152-160