№ 1-2 (2014)

Людина та довкілля. Проблеми неоекології

Зміст

Сучасні географічні та екологічні дослідження компонентів довкілля

Геоінформаційні системи як основа сучасного картографування грунтів PDF
А. Б. Ачасов, Г. В. Тітенко, О. В. Власов, В. І. Курілов 9-14
Біокоректування результатів моніторингу природних середовищ PDF
В. П. Дмитриков, В. В. Никифоров 14-17
Загальні напрямки оптимізації структури екологічної мережі Харківської області PDF
Р. О. Квартенко 18-23
Лісорекреаційна активність жителів населених пунктів на території НПП «Cколівські Бескиди» PDF
Н. М. Кепеняк 24-30
Встановлення тісноти взаємозв’язку між даними метеорологічних станцій та даними рівня води річки Прут PDF
О. І. Клапоущак 30-34
Оценка состояния водной экосистемы р. Харьков средствами ландшафтного планирования PDF
Н. В. Максименко, Л. В. Зінковська 34-44
Еколого-геоморфологічна характеристика долини Дністра в Передкарпатті PDF
М. З. Рего, А. Н. Некос 45-51
Природні катастрофи в історії людини PDF
В. О. Соловйов 52-55
Вплив змін клімату на строки сівби озимої пшениці на Півдні України PDF
П. О. Феоктістов, Д. В. Блищик 56-61
Тенденції змін середньомісячних значень поверхневих температур Атлантичного океану на початку ХХI сторіччя PDF
О. В. Холопцев, А. В. Больших 62-69
Оцінка рекреаційного навантаження на ландшафти НПП «Слобожанський» PDF
А. В. Шумілова 70-74

Антропогенний вплив на природне середовище

Використання конструктивно-географічної методології при встановленні нормативів антропогенного забруднення аквальних ландшафтів PDF
О. М. Крайнюков 75-80
Дослідження екологічного стану ґрунтів агроценозів на прикладі Полтавської області PDF (Русский)
Т. М. Алєксєєва, І. О. Солошич 81-85
Районування території Харківської області за можливим екологічним ризиком від виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах підвищеної небезпеки PDF
Ю. В. Буц, О. В. Крайнюк 85-91
Напрямок сукцессіонних процесів на територіях відвалів вугільних шахт м. Краснодона Луганської області PDF
Т. Є. Комісова, О. П. Губська, О. О. Кучер 92-97
Методика оцінки та рекомендації щодо відновлення земель військово-промислових об’єктів на території Харківської області (на прикладі Чугуївького району) PDF
E. О. Кочанов, Ю. М. Товстий 97-105
Вирішення проблеми фінансування процесу екологізації швейного виробництва PDF
Н. Б. Кравченко, А. А. Мільченко 106-111
Якісна питна вода запорука екологічної безпеки регіону PDF
Р. В. Пономаренко, Ю. В. Буц 112-114
Теоретичні основи підвищення рівня екологічної безпеки об’єктів тепло- та електропостачання PDF
О. В. Третьяков 115-122
Використання соціогенних та техногенних чинників в екологічній безпеці регіонального рівня PDF
О. В. Харламова 123-126

Медико-екологічні дослідження

Теоретико-методичні основи медико-екологічної оцінки PDF
В. Ю. Дудченко 127-134

Екологічна освіта

Екологічна освіта як основний інструмент процесу соціалізації школярів PDF
Л. Погрібна 135-143