Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 3-4 (2014): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Відгук озоносфери на зміни розподілу поверхневих температур Північної Атлантики Анотація   PDF
О. В. Холопцев, О. В. Больших
 
№ 1-2(29) (2018): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Відновлювальні території парадинамічної антропогенної ландшафтної системи екомережі Мурованокуриловецького району Вінниччини Анотація   PDF
Ю. В. Яцентюк
 
№ 1-2 (2015): Людина та довкілля. Проблеми неоекології ВИБІРКИ ТА ЗАПИТИ ЯК БАЗОВІ ГІС-ОПЕРАЦІЇ ПРИ ВИРІШЕННІ ГЕОЕКОЛОГІЧНИХ ЗАДАЧ Анотація   PDF
С. В. КОСТРІКОВ
 
№ 3-4 (2014): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Види роду fraxinus l. Одеської області Анотація   PDF
Д. В. Лотицький
 
№ 1-2 (2013): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Використання альгофлори донних відкладень у якості індикаторів радіаційного забруднення річок м. Луганська Анотація   PDF
Т. Є. Комісова, Л. І. Лесняк, О. П. Губська
 
№ 3-4(28) (2017): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Використання біоіндикаційного метода флуктуючої асиметрії листя клена гостролистого (Acer Platanoides L.) для оцінки якості середовища населених пунктів Анотація   PDF (Русский)
Г. В. Федорова, Ю. Н. Шалоумов
 
№ 1-2 (2015): Людина та довкілля. Проблеми неоекології ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОЦІНКИ ПРОСТОРОВОЇ НЕОДНОРІДНОСТІ ВОЛОГОСТІ ОРНИХ ҐРУНТІВ Анотація   PDF
А. Б. АЧАСОВ, А. О. АЧАСОВА, О. Ю. СЕЛІВЕРСТОВ, А. О. СЄДОВ, О. В. ТОВСТОКОРИЙ
 
№ 1-2 (2013): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Використання даних медико-екологічного моніторингу для оцінки техногенного навантаження Анотація   PDF
Н. В. Загоруйко
 
№ 1-2 (2014): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Використання конструктивно-географічної методології при встановленні нормативів антропогенного забруднення аквальних ландшафтів Анотація   PDF
О. М. Крайнюков
 
№ 1-2(27) (2017): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Використання макрофітних індексів для оцінки екологічного стану поверхневих вод України Анотація   PDF
Г. В. Коробкова
 
№ 1-2 (2014): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Використання соціогенних та техногенних чинників в екологічній безпеці регіонального рівня Анотація   PDF
О. В. Харламова
 
№ 1-2 (2014): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Вирішення проблеми фінансування процесу екологізації швейного виробництва Анотація   PDF
Н. Б. Кравченко, А. А. Мільченко
 
№ 1-2 (25) (2016): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Вміст важких металів у виведених із сільськогосподарського обробітку малопродуктивних землях Харківської області, прийнятих для залісення Анотація   PDF
А. А. Лісняк
 
№ 3-4 (2013): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Водогосподарські антропогенні парагенетичні ландшафтні системи Анотація   PDF
Ю. В. Яцентюк
 
№ 3-4 (2012): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Вплив забруднення атмосфери на розвиток хвороб органів дихання в Полтавській області Анотація   PDF
О. М. Торонченко, І. І. Сараненко, В. В. Рома
 
№ 3-4 (2013): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Вплив забруднення атмосферного повітря на стан захворюваності населення м. Рівне Анотація   PDF
Д. В. Лико, М. В. Каськів
 
№ 1-2 (2014): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Вплив змін клімату на строки сівби озимої пшениці на Півдні України Анотація   PDF
П. О. Феоктістов, Д. В. Блищик
 
№ 3-4(28) (2017): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Вплив кадмію на бентосні форамініфери шельфу Чорного моря (район дельти Дунаю) Анотація   PDF
Г. О. Кравчук, О. П. Кравчук, Г. Г. Золоторьов, М. Г. Золоторьов
 
№ 1-2 (2012): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Вплив морського середовища на мінеральний склад бентосних форамініфер північно-західного шельфу Чорного моря Анотація   PDF
Г. О. Кравчук
 
№ 30 (2018): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Вплив на екологічне здоров’я спортсменів холодного атмосферного повітря Анотація   PDF
О. І. Циганенко, І. М. Хоменко, Я. В. Першегуба, Н. А. Склярова, Л. М. Авраменко
 
№ 3-4 (2013): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Вплив органічних добрив на розвиток томатів і поведінку металів у ґрунті в межах лісостепової зони України Анотація   PDF
А. Г. Гарбуз
 
№ 1-2 (2013): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Вплив природних та антропогенних факторів на формування паводків у долині Дністра (на прикладі протипаводкового модельного полігону в Іівано-Франківській області) Анотація   PDF
М. З. Рего, А. Н. Некос
 
№ 3-4 (2015): Людина та довкілля. Проблеми неоекології ВПЛИВ ПРОЦЕСУ УРБАНІЗАЦІЇ НА НАВКОЛИЩНЄ СЕРЕДОВИЩЕ Анотація   PDF
А. А. КЛЄЩ
 
№ 1-2 (2012): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Вплив техногенної діяльності на стан поверхневих вод Вінницької області Анотація   PDF
А. В. Колісник
 
№ 30 (2018): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Вплив урболадшафтної геосистеми на сольовий склад річкових вод Анотація   PDF
Н. Л. Ричак, В. О. Богатир
 
26 - 50 з 259 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>