Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 3-4(28) (2017): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Дослідження впливу дисперсного складу дизельних твердих частинок на ефективність їх нормування та нейтралізації сажовими фільтрами Анотація   PDF (English)
A. P. Polivyanchuk
 
№ 30 (2018): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Дослідження гідрологічних характеристик морських вод в Одеській затоці у 2016-2017 рр (рос.) Анотація   PDF
Є. І. Газєтов, В. І. Медінець, С. М. Снігірьов, О. П. Конарева, П. М. Снігірьов, С. В. Медінець, О. М. Абакумов, В. З. Піцик, Н. В. Ковальова, І. Є. Солтис
 
№ 1-2 (2014): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Дослідження екологічного стану ґрунтів агроценозів на прикладі Полтавської області Анотація   PDF (Русский)
Т. М. Алєксєєва, І. О. Солошич
 
№ 30 (2018): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Дослідження змін трофічного статусу вод Кучурганського водосховища у 2006-2018 рр Анотація   PDF
Н. В. Ковальова, В. І. Медінець, С. В. Медінець, С. М. Снігірьов, О. П. Конарева, Є. І. Газетов, А. П. Мілева, І. Л. Грузова, І. Є. Солтис, П. М. Снігірьов, Х. О. Світлична
 
№ 1-2 (2013): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Дослідження техногенного впливу на рослинний покрив міста Кременчука Анотація   PDF
Т. М. Алєксєєва
 
№ 30 (2018): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Дослідження фітопланктону у прибережних водах острова Зміїний в 2016-2017 рр Анотація   PDF
Н. В. Дерезюк, В. І. Медінець, Є. І. Газєтов
 
№ 1-2 (2013): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Еволюція ґрунтового профілю як фактор і наслідок біологічної еволюції Анотація   PDF
Г. В. Тітенко, Д. О. Лісовенко
 
№ 3-4 (2012): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Екологічні аспекти використання Phragmites Australis для відновлення забруднених ґрунтів Анотація   PDF (English)
О. Hronec, J. Vilček, S. Torma, A. Lisnyak
 
№ 3-4 (2013): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Екологічні аспекти трансформації міських грунтів під штучними покриттями Анотація   PDF
О. Є. Гаврюшова
 
№ 3-4(28) (2017): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Екологічні відмінності земельного покриву в часовому інтервалі при визначенні впливу промисловості на ландшафти Анотація   PDF (English)
E. Michaeli, V. Solar, M. Ivanova, J. Vilcek, A. Lisnyak
 
№ 1-2(27) (2017): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Екологічні наслідки антропогенного забруднення аквальних ландшафтів Анотація   PDF
А. М. Крайнюкова, В. Д. Тімченко
 
№ 1-2 (2013): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Екологічні проблеми освоєння нетрадиційних вуглеводнів Анотація   PDF (Русский)
В. О. Соловйов, І. М. Фик, О. П. Варавина
 
№ 3-4(28) (2017): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Екологічній стан поверхневих вод басейну річки Стохід Анотація   PDF
М. В. Боярин, І. М. Нетробчук
 
№ 3-4 (2012): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Екологічна геологія: її структура й задачі Анотація   PDF (Русский)
В. О. Соловйов, О. П. Варавіна
 
№ 1-2 (2014): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Екологічна освіта як основний інструмент процесу соціалізації школярів Анотація   PDF
Л. Погрібна
 
№ 1-2(29) (2018): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Екологічна оцінка компонентів екосистеми ставку c. Бобрівка Харківського району Харківської області Анотація   PDF
О. О. Гололобова, В. В. Толстякова
 
№ 1-2(27) (2017): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Екологічна оцінка якості поверхневих вод річки Цир за категоріями Анотація   PDF
О. О. Цьось
 
№ 1-2(27) (2017): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Екологічна характеристика рідкісних видів рослин Черемського природного заповідника занесених до міжнародних Червоних списків Анотація   PDF
М. В. Боярин, Л. А. Савчук
 
№ 3-4 (2015): Людина та довкілля. Проблеми неоекології ЕКОЛОГІЧНА ЦІННІСТЬ ЛІСІВ ТА ПРИНЦИПИ ЕФЕКТИВНОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ Анотація   PDF
А. Н. НЕКОС, М. З. РЕГО
 
№ 1-2 (2013): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Екологічне сільське господарство та його вплив на агрохімічні властивості ґрунту на сільськогосподарській фермі «Ліптовська Теплиця» (англ.) Анотація   PDF (English)
С. Торма, Д. Фазекасова, А. Лісняк
 
№ 3-4 (2015): Людина та довкілля. Проблеми неоекології ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ ГІДРОЛОГІЧНОЇ ПАМ’ЯТКИ ПРИРОДИ «ОКОНСЬКІ ДЖЕРЕЛА» Анотація   PDF (English)
З. В. ЛАВРИНЮК, О. А. КАРАЇМ
 
№ 1-2 (2013): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Екологічний стан водних ресурсів Луганської області Анотація   PDF
C. І. Решетченко, М. Я. Рохманов
 
№ 3-4 (2015): Людина та довкілля. Проблеми неоекології ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ В МЕЖАХ МІСТА ЛЬВОВА Анотація   PDF
М. М. НАЗАРУК, Н. І. ОРНАТ
 
№ 1-2 (2014): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Еколого-геоморфологічна характеристика долини Дністра в Передкарпатті Анотація   PDF
М. З. Рего, А. Н. Некос
 
№ 3-4 (2012): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Еколого-геохімічні аспекти сучасного осадконакопичення на шельфі Чорного моря Анотація   PDF
Г. О. Кравчук
 
76 - 100 з 259 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>