Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 3-4 (2015): Людина та довкілля. Проблеми неоекології ЕКОЛОГО-ГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІГРАЦІЇ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ В ЗАПЛАВНИХ МІСЦЕВОСТЯХ УРБОЛАНДШАФТІВ Анотація   PDF
Г. В. ТІТЕНКО, Ю. О. МАСТО
 
№ 1-2(27) (2017): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Еколого-економічна оцінка сучасних прийомів вирощування овочевої продукції Анотація   PDF
О. О. Гололобова, Н. Б. Кравченко, Ж. В. Масовець
 
№ 3-4 (2013): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Еколого-токсикологічна оцінка стану водних об’єктів Красноградського району Анотація   PDF
К. В. Гайдук
 
№ 1-2 (25) (2016): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Елементарні процеси грунтоутворення заплавних ландшафтів р. Уди в межах м. Харкова Анотація   PDF
Г. В. Тітенко, Ю. О. Масто, А. Г. Гарбуз, Н. І. Ноженко
 
№ 3-4 (26) (2016): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Забезпечення інформаційно-комп’ютерного супровіду викладання дисциплін екологічного спрямування Анотація   PDF
І. О. Солошич, С. І. Почтовюк
 
№ 1-2 (2012): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Забрудненість атмосферного повітря м. Одеса Анотація   PDF
А. В. Чугай, К. Д. Гусєва, Д. В. Кукуй
 
№ 1-2(27) (2017): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Забруднення атмосферного повітря міст прибережної зони Північно-Західного Причорномор’я специфічними забруднюючими речовинами Анотація   PDF
А. В. Чугай, Х. С. Патраман
 
№ 3-4 (2014): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Забруднення сільськогосподарської продукції нітратами на прикладі Кременчуцького району Анотація   PDF
T. M. Алєксєєва
 
№ 1-2 (2014): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Загальні напрямки оптимізації структури екологічної мережі Харківської області Анотація   PDF
Р. О. Квартенко
 
№ 3-4 (2014): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Звалище промислових відходів від виробництва нікелю і його вплив на ландшафт (на прикладі м. Серед у Словацькій республіці) Анотація   PDF
А. Лісняк, E. Michaeli, M. Boltižiar, J. Vilček, V. Solar
 
№ 1-2 (2012): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Зв’язки між змінами середньомісячних значень загального вмісту озону понад Арктикою з температурою вод, які переносяться течіями, що утворюють Гольфстрим, при сучасному потеплінні клімату Анотація   PDF (Русский)
О. В. Холопцев, В. Г. Кузьменко
 
№ 3-4 (2012): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Зміни розподілу середньорічних температур поверхні Атлантичного океану при сучасному потеплінні клімату Анотація   PDF (Русский)
О. В. Холопцев, М. П. Нікіфорова
 
№ 3-4 (2012): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Картографічне забезпечення процесу математичного моделювання водної єрозії Анотація   PDF
А. Б. Ачасов, Р. В. Куришко
 
№ 3-4 (2013): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Картографування екологічного стану атмосферного повітря, поверхневих і підземних вод Харківської області Анотація   PDF
В. А. Пересадько
 
№ 1-2 (2013): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Катастрофізм й еволюція Анотація   PDF (Русский)
В. О. Соловйов
 
№ 1-2(27) (2017): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Класифікація небезпечної складової твердих побутових відходів – передумова формування системи поводження з ними в регіонах України Анотація   PDF
Т. А. Сафранов, Т. П. Шаніна, В. Ю. Приходько
 
№ 3-4(28) (2017): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Кластеризація як необхідна умова вирішення проблеми поводження з твердими побутовими відходами Анотація   PDF
Т. А. Сафранов, Т. П. Шаніна, В. Ю. Приходько, О. А. Філатова
 
№ 1-2 (25) (2016): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Компетентнісний підхід особисто-орієнтованого напряму при викладанні екології в середніх навчальних закладах Анотація   PDF
А. Н. Некос, Ю. В. Цехмістрова
 
№ 3-4 (2013): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Комплексні екологічні показники міських систем Анотація   PDF
В. Ю. Приходько
 
№ 3-4 (2013): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Комплексна оцінка стану еродованих ґрунтів Харківщини на прикладі протиерозійного об’єкту «Мітришин яр» Анотація   PDF (Русский)
А. А. Лисняк
 
№ 3-4 (2014): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Комплексний підхід до проблеми утилізації відпрацьованих автомобільних фільтрів Анотація   PDF
О. М. Ганошенко, Ю. С. Голік, Г. А. Колтунов
 
№ 1-2 (2012): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Комплексний підхід щодо оцінки екологічних ризиків військових об'єктів збройних сил Анотація   PDF
Е. О. Кочанов
 
№ 3-4 (2013): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Комп’ютерна технологія комплексної оптимізації розміщення виноградників на ускладненому рельєфі Анотація   PDF
М. В. Куценко
 
№ 1-2 (2012): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Комфортність навколишнього середовища урбогеосистем міста Харкова (відеоекологічний аспект). Анотація   PDF
В. В. Мірошниченко
 
№ 1-2 (2013): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Конструктивно-географічні принципи територіальної організації берегових зон у населених пунктах Анотація   PDF
М. В. Зеркаль
 
101 - 125 з 259 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>