Індексація журналу

Статус в Україні

Видання "Збірник наукових праць «Мистецтвознавчі записки»" включене до переліку друкованих наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт:

  • з мистецтвознавства (наказ від 07.10.15 р.)
  • з культурології (наказ від 07.10.15 р.)

Бази данних наукової інформації

Каталоги та системи пошуку