Історія журналу

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися
результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з ЕКОНОМІКИ (Постанова президії ВАК № 1-05/3 від 14.04.2010 р.)

Журнал з 2010 року зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань
(ISSN International Centre, м. Париж)
Журнал з 15.12.2011 року включено до міжнародної бази періодики Ulrich
Журнал з 2013 року включено до Російської електронно-бібліотечної системи видавництва “Лань”
(Росія, м. Санкт-Петербург)
Журнал з 2013 року включено до міжнародної бібліографічної та реферативної бази даних EBSCO

Редакційна колегія:
О. І. Гонта доктор економічних наук, професор (головний редактор);
Л. О. Коваленко кандидат економічних наук, професор (відповідальний редактор);
І. C. Каленюк доктор економічних наук, професор;
Л. Л. Антонюк доктор економічних наук, професор;
С. М. Вдовенко доктор наук з державного управління, доцент;
О. А. Грішнова доктор економічних наук, професор;
Р. Дьякон доктор економічних наук, професор;
М. Живитере доктор економічних наук, професор;
В. П. Ільчук доктор економічних наук, професор;
В. М. Левківський доктор економічних наук, професор;
А. М. Поручник доктор економічних наук, професор;
В. Ф. Савченко доктор економічних наук, професор;
В. Б. Тропіна доктор економічних наук, професор;
О. В. Тополь доктор філософських наук, доцент;
К. В. Корсак доктор філософських наук, професор;
А. І. Мельник доктор філософських наук, професор;
Ю. В. Кирилюк кандидат економічних наук, доцент;
В. В. Гливенко кандидат економічних наук, доцент;
Н. В. Мороз відповідальний секретар.