ВИЗНАЧЕННЯ ВІРОГІДНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДОВГОСТРОКОВИХ ПРОЕКТІВ

Євгеній Юрійович Сахно, Едуард Пилипович Сідін, Катерина Євгенівна Сахно

Анотація


У статті розглянуто питання прогнозування параметрів при управлінні інвестиційними проектами на виробництві. Наведено взаємозв’язок процесів управління проектами та визначено межі проекту. На основі графу виконання робіт визначено порядок появи подій його реалізації із заданою вірогідністю. Запропоновано два шляхи визначення вірогідності: в першому для визначення вірогідності використовується узагальнений показник математичного очікування, а в другому при розрахунку використовується окремий параметр проекту. Сформовані підходи до визначення вірогідності ефективної реалізації довгострокових проектів і програм.Ключові слова


управління проектом; вірогідність; прогнозування

Повний текст:

PDF

Посилання


Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г. В. Савицкая. – [7-е изд., испр.]. - Мн. : Новое знание, 2002. - 704 с.

Козловский В. А. Производственный и операционный менеджмент: учебник / Козловский В. А., Маркина Т. В., Макаров В. М. – СПб. .: Специальная литература, 1998. – 336 с.

Тарасенко С. С. Прогнозирование эффективности инвестиционного проекта с учетом факторов, ослабляющих внешнее негативное воздействие / С. С. Тарасенко // Экономический портал. Финансы и инвестиции. – Режим доступа: http://www.masters.donntu.edu.ua/2012/etf/asamoah/library/article4.htm.

Касаткина Е. В. Проблемы прогнозирования денежных потоков для оценки эффективности инвестиционных проектов [Електронний ресурс] / Е. В. Касаткина. - Режим доступа: http://www.beintrend.ru2011-10-13-18-49-35.

Гневашева В. А. Прогнозирование экономики: понятия и история / Гневашева В. А. // Знание. Понимание. Умение. – 2005. - №2. - С.141-144.

Руководство к Своду знаний по управлению проектами. Третье издание. (Руководство РМВОК). Project Managment Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA, 2004. – 388 c.

Управління інтеграцією інформаційних процесів та зв’язків систем підприємства та проектів : монографія / Є. Ю. Сахно, І. В. Калінько, І. С. Скітер, М. В. Двоєглазова. – К. : Кондор, 2013. - 214 с.

Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике / В. Е. Гмурман. - М. : Высшая школа, 1979. – 400 с.

Жевержеев В. Ф. Специальный курс высшей математики для вузов / Жевержеев В. Ф., Кальницкий Л. А., Сапогов Н. А. – М. : Высшая школа, 1970. – 416 с.