КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Катерина Леонідівна Фурманець

Анотація


У статті розглянуто сучасну методику оцінки ефективності управління державним боргом (ОЕУДБ) для країн, що розвиваються. Відповідно до методики проаналізовано ключові показники ефективності управління зовнішнім державним боргом України та надано відповідні рекомендації. Окреслено напрями вдосконалення зазначеної методики з огляду на глобальні виклики та досвід країн, що найбільше постраждали від останньої фінансової кризи.Ключові слова


державний борг; державні запозичення; боргова політика; управління боргом; показники ефективності; управління ризиками

Повний текст:

PDF

Посилання


Guidelines for Public Debt Management: Accompanying Document and Selected Case Studies / International Monetary Fund and The World Bank. – Washington, DC., 2003. – 261 р.

Wheeler G. Sound Practice in Government Debt Management / G. Wheeler. – Washington, DC : World Bank. - 2004. – 228 p.

Staff Guidance Note on the Application of the Joint Bank-Fund Debt Sustainability Framework for Low-Income Countries / IMF and The World Bank. – Washington, DC, 2008. – 33 p.

Wolswijk G. Government Debt Management in the Euro Area: Recent Theoretical Developments and Changes in Practices / Wolswijk Guido, Jakob de Haan // European Central Bank. Occasional Paper Series. - 2005. – №25. - pp. 4-9.

Blommestein H. J. Buyback and Exchange Operations: Policies, Procedures and Practices among OECD Public Debt Managers / H. J. Blommestein, M. Elmadag, J. W.Ejsing // OECD Working Papers on Sovereign Borrowing and Public Debt Management. - 2012. - №5. - pp. 12-14.

Tokaç, H. A Risk Management Framework and its Application in Turkey / H. Tokaç, M. Williams // Sigma Papers. Government Debt Management and Operational Risk. – 2013. - №50. - pp. 10-20.

Blommestein H. J. Critical Analysis of the Technical Assumptions of the Standard Micro Portfolio Approach to Sovereign Debt Management / H. J. Blommestein, A. Hubig // OECD Working Papers on Sovereign Borrowing and Public Debt Management. – 2012. - №4. – pp. 5-11.

Blommestein H. J. Interactions Between Sovereign Debt Management and Monetary Policy Under Fiscal Dominance and Financial Instability / H. J. Blommestein, P. Turner // OECD Working Papers on Sovereign Borrowing and Public Debt Management. – 2012. - №3. - pp. 20-27.

Management, accountability and audit of public debt // Basic paper for XIX INTOSAI Congress in Mexico. – Bonn: Bundesrechnungshof, – 2006. - pp.12-18.

Velandia A. Measuring and Managing Refinancing Risk / A. Velandia // Designing Government Debt Management Strategies: Data of International Conference (May 28 – June 1, 2008). – Paris: World Bank Paris Conference Center, 2008. - pp. 28–30.

Державний борг, міжнародна діяльність та фінансові установи [Електронний ресурс] / Рахункова Палата України. – Режим доступу: http://www.acrada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/603707?cat_id=34761.

Звіт Рахункової палати за 2012 рік [Електронний ресурс] / Рахункова Палата України. – Режим доступу: http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16742074/Zvit_2012.pdf.

Висновки щодо виконання Державного бюджету України за 2012 рік [Електронний ресурс] / Рахункова Палата України. – Режим доступу:http://www.acrada.gov.ua/doccatalog/document/16741935/Visnovok_2012.pdf.

The Debt Management Performance Assessment (DeMPA) Tool [Електронний ресурс] / World Bank. - Режим доступу: http://siteresources.worldbank.org/INTDEBTDEPT/Resources/468980-1184253591417/GDM-PMF.pdf.

Про затвердження Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2012-2014 роки: Постанова від 10.05.12 р. № 607 [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/607-2012-%D0%BF.

Про затвердження Положення про управління ризиками, пов'язаними з наданням державних гарантій, та розподіл таких ризиків між державою, кредиторами та позичальниками: Постанова від 23.02.11 р. № 131 [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/131-2011-%D0%BF.