ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

Володимир Маркович Голуб, Ксенія Володимирівна Голуб

Анотація


Охарактеризовано динаміку формування та сучасний стан вітчизняної банківської системи з позиції можливості запобігання та попередження кризових явищ. Проаналізовано структурні та фінансові показники банківської системи за період 2006-2013 рр. Та визначені шляхи підвищення ефективності кредитування реального сектору економіки України.Ключові слова


структура банківської системи; віртуальні фінансові активи; кредит; фінансово-банківська криза; реальний сектор економіки

Повний текст:

PDF

Посилання


Шаров О. Дихотомія Маркса-Спенсера як причина світової фінансової кризи / О. Шаров // Вісник Національного банку України. – 2010. - №10. - С.18-23.

Геєць В. М. Вихід з кризи / В. М. Геєць, А. А. Грищенко // Економіка України. – 2013. - №6. – С.5–19.

Ризики посткризового розвитку фінансового сектору України: джерела, оцінки, інструменти стабілізації. Аналітична доповідь / [Д. С. Покришка, О. О. Молдован, А. П. Павлюк та ін.]; за ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2013. – 43 с.

Корнева В. Стан капіталізації банківської системи України та оцінка можливості покриття банківських ризиків капіталом / В. Корнева, І. Кузніченко // Вісник національного банку України. - 2013. - №10. - С.43-49.

Корнєєв В. Особливості діяльності та фінансові інструменти ісламських банків / В. Корнєєв // Вісник Національного банку України. - 2008. - №9. – С.14-16.

Аналітична записка. Уроки банківської кризи 2008-2009 років і шляхи стратегічної трансформації банківської галузі України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.aub.org.ua/imeges/analitzapaub.doc.

Аналітичний огляд банківської системи України за 2012 рік [Електронний ресурс] / НРА «Рюрік». – Режим доступу: http://www.rurik. com.ua/ documents/ research/rurik_b _system_ tendency_ ukr.pdf.

Національний банк України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www. bank.gov.ua//

Бюлетень Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www. bank.gov.ua/.