РОЛЬ УПРАВЛІННЯ В ПЕНСІЙНІЙ СФЕРІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Василь Миколайович Левківський

Анотація


У статті здійснено категоріальний аналіз визначення поняття управління, визначено значення соціального управління в розвитку пенсійної системи, досліджено роль управління в пенсійній сфері в забезпеченні економічної безпеки держави.


Ключові слова


економічна безпека; соціальне управління; управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Пастернак-Таранушенко Г.А. Економічна безпека держави. Методологія забезпечення: монографія / Г.А. Пастернак-Таранушенко. – К. : Київський економічний інститут менеджменту, 2003. – 320 с.

Сазонець І.Л. Фінансовий механізм пенсійної системи України в умовах трансформації світової економіки : [моногр.] / І.Л. Сазонець. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2008. – 396 с.

Социальная структура и социальные процессы. Словарь-справочник. В 2-х томах / [под ред Г.В. Осипова]. - М.: Наука, 1990. - Т. 1. - 1990. - 208 с.

Костин В.А. Теория управления / В.А. Костин. – Екатеринбург: Уральская акад. гос. службы, 2001. – 213 с.

Зборовский Г.Е. Социология / Г.Е. Зборовский. – М., 2005. – С. 320.

Социальный менеджмент / [под ред. Д.В. Валового]. – М.: ЗАО "Бизнес школа "Интел-Синтез", Академия труда и социальных отношений, 2000. - 392 с.

Сутність соціальної безпеки держави [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buklib.net/component/ option,com_jbook/ task,view/Itemid,36/ catid,122/ id,3398/

Ануфриев Е.А. Личностно-ориентированная концепция социального управления / Е.А. Ануфриев // Вестник Московской государственной академии приборостроения и информатики. – 2006. - №6.