МЕТОДИКА СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В РЕГІОНІ НА ОСНОВІ ТРЕНДОВОЇ КОМПОНЕНТИ ДИНАМІКИ НАСЕЛЕННЯ

Олександр Борисович Дубягін, Катерина Василівна Смірнова

Анотація


У статті запропонована методика, яка доповнює методологію мета описів демографічних спостережень стосовно статистичного аналізу тривало-стійких змін чисельності населення в країні або в окремому її регіоні, й запроваджена в дослідженні демографічної ситуації, що склалася в Чернігівській області за часів незалежності України в 1995-2012 роках.

 


Ключові слова


аналіз, населення; демографічна ситуація; динаміка; апроксимація; модель тренду; екстраполяція

Повний текст:

PDF

Посилання


Стеценко С.Г. Демографічна статистика: підручник / С. Г. Стеценко. – К.: Вища шк., 2005. – 415 с.

Потенціал України та його реалізація: [аналітичний звіт в рамках проекту «Спроможність до аналізу соціально-економічних результатів і потенціалу» у партнерстві з Conference Board Canada] / [керівник проекту Ольга Романюк]. –К.: Міжнародний центр перспективних досліджень, 2008. – С.17-25.

Горобець О.В. Статистичне вивчення відтворення населення регіону (на прикладі АР Крим): дис…. кандидата економічних наук: 08.00.10 / Горобець Олена Владленівна. – К., 2010. – 204 с.

Статистичний щорічник України за 2011 рік [Електронний ресурс]: Р.16. «Населення» / Державна служба статистики України; за ред. О.Г. Осауленка. – К.: ТОВ «Август Трейд», 2012. – С. 326-347. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/druk/katalog/kat_u/2012/11_2012/sz_Ukr_2011.zip.

Статистичний збірник «Регіони України» 2012 [Електронний ресурс]: Ч.І, р.3. «Населення» / Державна служба статистики України; за ред. О.Г. Осауленка. – К.: Держаналітінформ, 2012. – С. 56-81. - Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/druk/katalog/kat_u/2012/ 12_2012/zb_reg_1tom.zip.