СТАН ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ДЕРЖАВНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ

Володимир Федорович Савченко, Сергій Дмитрович Гривко

Анотація


У статті розкрита сутність інновацій як основного чинника зростання ВВП країни та ефективної діяльності підприємств. Проаналізовано ситуацію з інноваціями на промислових підприємствах Чернігівської області та держави в цілому, виявлено потребу посилення інноваційного розвитку для підвищення конкурентоспроможності товарів і послуг, енергозбереження, оновлення технологічного забезпечення виробництва та інше. Надано пропозиції щодо кредитної, податкової та дотаційної підтримки підприємств, які проваджують інновації.

 


Ключові слова


інновації; інноваційний розвиток; науково-технічний прогрес; впровадження; споживання; конкурентоспроможність; продукція; забезпечення

Повний текст:

PDF

Посилання


Микитюк П.П. Інноваційна діяльність / П.П. Микитюк, Б.Г. Сенів. – К.: ЦУЛ, 2009. – 392 с.

Заблоцький Б.Ф. Економіка і організація інноваційної діяльності: навч. посібн. / Б.Ф. Заблоцький. – Львів : Новий світ 2000, 2007. – 456 с.

Газізуллін І. Міжнародний центр перспективних досліджень [Електронний ресурс] / Ільдар Газізулін. – Режим доступу: http://www.icps.com.ua/about.html/.

Гуржій А.М. Інноваційна діяльність в Україні: моногр. / А.М. Гуржій. – К.: УкрІНТЕІ, 2006. – 152 с.

Савченко В.Ф. Стратегічні напрямки економічного розвитку Чернігівської області на сучасному етапі: Монографія / В.Ф. Савченко. – Чернігів: Чернігівські обереги, 2007. - 378 с.

Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 р. № 40 / Верховна Ради України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 36. – С. 32.

Статистичний щорічник України за 2010 рік / [за ред. О.Г. Осауленка]. – К.: ТОВ «Август-Трейд», 2011. – 554 с.

Наукова та інноваційна діяльність у Чернігівській області: статистичний збірник / [відп. за випуск Н.О. Куприян]. – Чернігів: Головне управління статистики у Чернігівській області, 2012. – 84 с.

Василенко В.О. Інноваційний менеджмент / В.О. Василенко, В.Г. Шматько. – К.: Фенікс, 2003. – 440 с.