ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Крістіна Юріївна Сіренко

Анотація


У статті наведено головні системні проблеми в розвитку легкої промисловості. Доведено необхідність впровадження інноваційної моделі розвитку на підприємствах легкої промисловості. Розкрито сутність основних моделей інноваційного розвитку. Обґрунтовано основні напрямки формування інноваційної моделі розвитку легкої промисловості.


Ключові слова


інновації; інноваційна модель; інноваційна активність підприємства; інноваційна політика; легка промисловість; нововведення; економічне зростання

Повний текст:

PDF

Посилання


Атаманова Ю. Державна інноваційна політика: проблеми правового визначення та законодавчого закріплення / Ю. Отаманова // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2007. - №6. – С. 49-59.

Амосов О. Ю. Державне регулювання інноваційної інфраструктури на регіональному рівні : [Монографія] / [О. Ю. Амосов та ін.] ; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. А. О. Дєгтяра ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. - Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2011. - 192 с.

Іванілов О. Інноваційний потенціал підприємства / О. Іванілов, О. Терник // Економіка, фінанси, право. - 2004.- №12. – С. 3-5.

Коваленко Л.О. Передумови формування національної інноваційної системи та стратегії її розвитку // Формування інноваційної моделі розвитку національної економіки України: монографія у 2-х частинах / Л.О. Коваленко, О.В. Товстиженко; за заг. ред. д.е.н., професора І.С.Каленюк. - Чернiгiв: ЧДІЕУ, 2009. - Ч. 1. – 591 c.

Національний виробник – основа економіки держави. Укрлегпром: Статистична інформація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrlegprom.org.ua/