РОЗРАХУНОК ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ З МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЗМАЩУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ

Євгеній Юрійович Сахно, Ярослав Володимирович Шевченко, Катерина Євгеніївна Сахно

Анотація


Проведено розрахунок інноваційного проекту з модернізації системи змащування двигуна внутрішнього згорання автомобіля. Визначено планову кількість технічних обслуговувань, трудомісткість робіт при використанні базової і модернізованої систем змащування та ефективність впровадження інновацій на виробництві.


Ключові слова


ефективність; інноваційний проект; система змащування автомобіля

Повний текст:

PDF

Посилання


Автосервис: станции технического обслуживания автомобилей: учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. 100101 "Сервис" (спец. "Автосервис") / Ред. В. С. Шупляков, Ю. П. Свириденко. - М.: Альфа - М : ИНФРА - М, 2008. – 480 с.

Яговкин А.И. Организация производства технического обслуживания и ремонта машин: учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. "Сервис, транспорт и технолог. машин и оборудования (нефтегазодобыча)" напр. подготовки "Эксплуатация назем. трансп. и транспорт. оборудования" / А. И. Яговкин. – [2-е изд.]. - М.: Академия, 2008. - 400 с.

Хасанов Р.Х. Основы технической эксплуатации автомобилей: учебное пособие / Р.Х. Хасанов. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003. - 193 с.

Чабанний В.Я. Ремонт автомобілів: навч. посіб. / В.Я. Чабанний. – Кіровоград: Кіровоградська районна друкарня, 2007. – 720 с.

Збаразька Л.О. Управління проектами: навч. посіб. / Л.О. Збаразька. – К.: Центр учбової літератури, 2008. - 168 с.

Чумак Л. Ф. Управління проектами: навч. посіб. В двох частинах / Л. Ф. Чумак, О. І. Карпіщенко, І. В.Захарова, Ю. В. Чорток. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – 183 с.

Ноздріна Л. В. Управління проектами: підручник / Л. В. Ноздріна, В. І. Ящук, О. І. Полотай; за заг. ред. Л. В. Ноздріної. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 432 с.

Сахно Ю.О. Модернізація системи змащування підшипників колінчатого валу / Ю.О. Сахно, Є.Ю. Сахно, Я.В. Шевченко, С.В. Бойко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки». - 2008. −№34. − С. 95 – 99.

Сахно Є.Ю. Менеджмент сервісу: теорія та практика. Навч. посіб. / Є.Ю. Сахно, М.С. Дорош, А.В. Ребенок. - К.: ЦУЛ, 2010. - 328 с.

Микитюк П.П. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. / П.П. Микитюк. - Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 295 с.