ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ І РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ З ПОЗИЦІЙ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Світлана Олександрівна Полковниченко, Руслан Федорович Стеченко

Анотація


У статті досліджуються сучасні проблеми торговельно-економічних відносин України з її найбільшим партнером – Російською Федерацією з позицій зовнішньоекономічної безпеки. З’ясовано фактори формування й основні особливості торговельно-економічних відносин України і Росії. Проведена оцінка рівня зовнішньоекономічної безпеки України у контексті торговельно-економічних відносин з Російською Федерацією. Розглянуто торгові війни між Україною і Росією як загрозу зовнішньоекономічній безпеці. Запропоновано можливі шляхи забезпечення зовнішньоекономічної безпеки України.


Ключові слова


торговельно-економічні відносини; зовнішньоекономічна безпека; від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі; експортна залежність; імпортна залежність; торгові війни; забезпечення зовнішньоекономічної безпеки

Повний текст:

PDF

Посилання


Внешняя торговля: Российская Федерация, Cеверо-Западный Федеральный Округ и Санкт-Петербург (2011) Информационный бюллетень [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.euro-info-center.ru.

Волович О. Українсько-російське співробітництво в економічній сфері [Електронний ресурс] / О. Волович. – Режим доступу: http://www.niss.od.ua/p_volovich.html.

Втрати України від скорочення експорту молочної продукції складають 80 млн. доларів США [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.agribusiness.kiev.ua/uk/press/1343721318/.

Галушко О.В. Розвиток українсько-російських торговельно-економічних відносин (1991-2010 рр.) [Електронний ресурс] / О.В. Галушко. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Pmv/2010_1/12%20 galushko.pdf.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

ЗАЗ зупинив випуск авто через утилізаційний збір [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://realeconomy.com.ua/news/30090.html.

Коковський Л.О. Сучасні проблеми зовнішньоекономічної безпеки України та напрями їх подолання [Електронний ресурс] / Л.О.Коковський // Ефективна економіка. – 2011. – №10. – Режим доступу: http://economy.nayka.com.ua/index.php?nomer_data=10&year_data=2011.

Коковський Л.О. Сучасні тенденції та актуальні проблеми зовнішньоторговельної безпеки України / Л.О. Коковський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – №11. – С. 27-33.

Мазаракі А. Сучасні тенденції та чинники розвитку зовнішньої торгівлі України / А. Мазаракі, Т. Мельник // Вісник КНТЕУ. – 2011. – №2. – С.5-14.

Методика розрахунку рівня економічної безпеки [Електронний ресурс] / Міністерство економіки України. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/control/publish/article?art.id=97980.

Платіжний баланс і зовнішній борг України. 2011 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document? id=112444.

Платіжний баланс і зовнішній борг України. 2010 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document? id=73706.

Пуригіна О.Г. Міжнародні економічні конфлікти: навч. посіб. / О.Г. Пуригіна. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 280 с. 109

Українсько-російські відносини: економічний аспект: Монографія / [С.І. Пирожков, Б.В. Губський, А.І. Сухоруков та ін.]. – К.: НІУРВ, 1999. – 104 с.

Шевченко Г.М. Східний вектор інтеграції України в сучасних світогосподарських трансформаціях / Г.М.Шевченко // Вісник Донецького університету. Сер. В: Економіка і право. Спецвип. Т.1. – 2011. – С.173-176.