ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Ольга Вікторівна Абакуменко

Анотація


Стаття присвячена проблемам формування попиту на різні види фінансових активів на фінансовому ринку України. Досліджено попит на фінансові активи в банківському секторі та на ринку цінних паперів з боку резидентів та нерезидентів за 2007-2011 рр. Ідентифіковано фактори, що спричиняють негативний вплив на формування попиту на вітчизняному фінансовому ринку.

 


Ключові слова


фінансовий ринок; фінансові активи; кредити; депозити; попит; ринок цінних паперів; посередники; інститути спільного інвестування

Повний текст:

PDF

Посилання


Кредити, надані депозитними корпораціями (крім Національного банку України) [Електронний ресурс] / Національний банк України. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publishcategory?cat_id=44579.

Грошово-кредитна статистика [Електронний ресурс] / Національний банк України. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44579.

Депозити, залучені депозитними корпораціями (крім Національного банку України) [Електронний ресурс] / Національний банк України. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publishcategory?cat_id=44579.

Український фондовий ринок – 2011: впевненість, стійкість та зростання / Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. – К., 2012. – 74 с.

Харламов П. Фондовий ринок України: на межі виживання [Електронний ресурс] / П. Харламов. – Режим доступу:

http://real-economy.com.ua/publication/22/6868.html.

Солтис О. Оцінювання ефективності