ПРОБЛЕМИ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Володимир Федорович Савченко, Дмитро Володимирович Шатирко

Анотація


У статті розглянуто розвиток венчурного інвестування в Україні, досліджено основні проблеми та шляхи їх вирішення. Визначено характерні особливості, недоліки та переваги нового для нашої держави виду інвестування. Проаналізовано ринок венчурного інвестування. Розкрито негативні чинники, які стримують розвиток венчурного інвестування, та запропоновано заходи щодо його пожвавлення. 


Ключові слова


інвестування; інновації; фінансові ресурси; венчурне інвестування; інноваційна діяльність; венчурний капітал; інвестиційні фонди; венчурний бізнес; інноваційні технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Баранецький І.О. Особливості та перспективи розвитку венчурного підприємництва в Україні / І.О. Баранецький // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць за ред. І.К. Бондар. – К., 2004. – Вип. 4(35). – С. 46–52.

Про інститути спільного інвестування (корпоративні та пайові інвестиційні фонди) : Закон України від 15.03.2001 р. № 2299-ІІІ [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2299-14

Ковалишин П.В. Формування та розвиток ринку венчурного інвестування України: монографія / П.В. Ковалишин. –Миколаїв: МДАУ, 2009. – 302 с.

Ульяницька О.В. Особливості фінансування підприємництва бізнес-янголами / О.В. Ульяницька // Актуальні проблеми економіки. − 2009. – №7(97). – С. 155-160.

Мостовенко Н.А. Проблеми розвитку венчурного бізнесу в Україні / Н.А. Мостовенко // Економічний форум. − 2011. – Спецвипуск 4. – С. 35-39.

Українська асоціація інвестиційного бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uaib.com.ua/.

Нежиборець В. Венчурне інвестування: стан, проблеми, закордонний досвід / В. Нежиборець // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2008. – № 4. – С. 56-60.

Мартякова О.В. Венчурне інвестування в системі фінансування інноваційної діяльності у сфері охорони здоров’я / О.В. Мартякова, І.В. Трикоз // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2010. – №2. – C. 36–41.

Янченко З.Б. Сучасні особливості та перспективи розвитку венчурного фінансування в Україні [Електронний ресурс] /З.Б. Янченко // Ефективна економіка. - 2010. - №10. - Режим доступу: http://www.economy.nauka.com.ua/index.php?operation=l&iid=361.