СТАНОВЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Дмитро Миколайович Стеченко, Анатолій Іванович Мельник, Ігор Володимирович Безуглий

Анотація


Сформульовані вихідні положення при визначені економічної сутності туристичного регіону та регіональних ринків рекреаційно-туристичних послуг. Так, під ринками рекреаційно-туристичних послуг розуміється система організації споживання туристичного продукту, яка ґрунтується на комплексності, ритмічності та мобільності споживання за нерозривності процесу обслуговування. Визначено ринкоутворюючі фактори: такі, що впливають на місткість і структуру рекреаційно-туристичних послуг, схему рекреаційно-туристичних потоків, економічні відносини суб’єктів ринку та рівень розвитку сфери послуг. Розроблені стратегічні орієнтири рекреаційно-туристичної діяльності в межах транскордонних ринків за участю України та сусідніх країн. Серед дієвих практичних заходів щодо активізації транскордонних ринків рекреаційно-туристичних послуг: розробка стратегії розвитку єврорегіонів, проведення Міжнародних туристичних форумів, заходи щодо активізації туристичного обміну між регіонами, обмін інформацією для розміщення на туристичних сайтах і в туристично-інформаційних центрах, проведення уристичних ярмарок; організація і проведення семінарів з обміну досвідом у сфері розвитку зеленого туризму, розвиток мережі спільних туристичних маршрутів, забезпечення їх інфраструктурою, створення атласів історичних пам’яток сусідніх регіонів з метою активізації роботи туристичних маршрутів, проведення спільних історико-археологічних досліджень. Подані напрями оцінки розвитку регіональних ринків рекреаційно-туристичного послуг: морфологічний аналіз та оцінювання рекреаційно-туристичного потенціалу туристичного регіону, визначення рівня розвитку інфраструктури рекреаційно-туристичної діяльності, розробка логікоструктурної моделі території та системи вихідних показників, комплексний аналіз населення, аналіз інформаційних процесів. Запропоновано структурування інфраструктури рекреаційно-туристичних послугна: транспортну, готельну, санаторно-курортну, культурно-обслуговуючу та спеціалізованих підприємств.


Ключові слова


регіональні ринки; рекреаційно-туристичні послуги; інфраструктура рекреаційно-туристичних послуг

Повний текст:

PDF

Посилання


Борущак М. Стратегия развития туристического региона: теория, методология, практика / М. Борущак. – Минск: БГЭУ, 2002. – 166 с.

Забалдіна Ю. Б. Економічна діагностика та прогнозування розвитку регіонального ринку туристичних послуг: автореф. дис… на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Ю. Б. Забалдіна; Науково-дослідний економічний ін-т Міністерства економіки України. – Київ, 2006. – 22 с.

Заячковська Г. А. Закономірності функціонування ринку міжнародних туристичних послуг / Г. А. Заячковська // Інноваційна економіка . – 2012. – № 6 (32). – С. 18 –187.

Зима О. Г. Особливості вибору цільових туристичних ринків України / О. Г. Зима, О. В. Штереверя, В. О. Підгайна // Проблеми економіки. – 2010. - № 3. – С. 12–14.

Конопліцький В. А. Економічний словник. Тлумачно-термінологічний / В. А. Конопліцький, Г. І. Філіна. – К. : НТ, 2007. – 580 с.

Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) / О. О. Любіцева. – [3-е вид., перероб. та доп.]. – К.: Альтерпрес, 2005. – 436 с.

Мікула Н. А. Концептуальні підходи до дослідження кон’юнктури транскордонного ринку / Н. А. Мікула, О. І. Пастернак, І. Р. Тимечко, М. О. Гусєва // Регіональна економіка. – 2010. - № 2(56). – С. 17–22.

Осовська Г. В. Економічний словник / Г. В. Осовська, О. О. Юшкевич, Й. С. Завадський. – К.: Кондор, 2009. – 358 с.

Словник рекреаційних термінів / [укл. С. С. Бєляєва]. – К. : Академія, 2011. – 184 с.