МОДЕЛЮВАННЯ ПОПИТУ НА ФІНАНСОВІ АКТИВИ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Ольга Вікторівна Абакуменко

Анотація


У статті запропоновано науково-методичний підхід до оцінки попиту на фінансовому ринку України. На основі проведених розрахунків визначено основні параметри фінансового ринку та його окремих складових (кредитного, депозитного, валютного ринків та ринку цінних паперів), які впливають на рівень попиту, а також визначено кількісні характеристики такого впливу.

 


Ключові слова


фінансовий ринок; попит; облікова ставка; ВВП; кон’юнктура фінансового ринку

Повний текст:

PDF

Посилання


Бланк И. А. Основы финансового менеджмента : в 2-х т. / И. А. Бланк. - К. : Ника-Центр, 1999. - Т.1. - 592 с.

Мэрфи Дж. Дж. Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика / Дж. Дж. Мэрфи. - М. : Диаграмма, 1999. - 592 с.

Найман Э. Л. Малая энциклопедия трейдера / Э. Л. Найман.- К. : ВИРА-Р, 2001. - 296 с.

Скриган Н. Новые методы анализа финансовых рынков: теоретические основы иерархического похода / Н. Скриган, Н. Скриган // Новости науки и технологий. – 2008. - № 2 (8). – С. 23-30.

Столбов М. И. Финансовый рынок и экономический рост: контуры проблемы / М. И. Столбов. – М. : Научная книга, 2008. – 208 с.

Суэтин А. А. Мировой финансовый рынок / А. А. Суэтин. – М. : КноРус, 2007. – 264 с.

Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nssmc.gov.ua/

Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=53647