УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ

Ольга Віталіївна Міщук

Анотація


У статті обґрунтовано необхідність фінансування інновацій та державної підтримки активізації інноваційної діяльності суб’єктів підприємництва, проаналізовано основні джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні та запропоновано напрямки стимулювання інноваційної діяльності з метою вдосконалення механізму фінансування.


Ключові слова


інновації; інноваційна діяльність; фінансування; інноваційний розвиток; економічне зростання

Повний текст:

PDF

Посилання


Бланк И.А. Управление формированием капитала / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 2000. – 512 с.

Бондаренко Н. Е. Источники финансирования инновационной деятельности в России [Електронний ресурс] / Н.Е. Бондаренко. - Режим доступу: http://www. sdo.rea.ru/cde/conference/3/file.php?fileId=11

Ершов М. О финансовых механизмах экономического роста / М. Ершов // Вопросы экономики. – 2002. – №12. – С. 4–16.

Зайцев Ю.К. Бюджетна політика, інновації та формування основ соціалізації економіки в Україні / Ю.К. Зайцев, О.В. Буряк // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. - 2008. – № 20. - С. 3–18.

Лукач Р.В. Податкове стимулювання інвестицій в інновації / Р.В. Лукач, Р.Г. Коваль // Інвестиції та інноваційний розвиток: наук.-практ. бюлетень Державного агентства України з інвестицій та інновацій. – К.: Зовнішторгвидав України. – 2009. – №4. – С. 32-36.

Міщук О.В. Фінансове забезпечення економічного зростання в умовах реалізації інвестиційно–інноваційної політики / О.В. Міщук // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 2(80). – С. 25–30.

Сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.me.gov.ua

Товт Т.Й. Особливості фінансування інноваційної діяльності підприємств в Україні / Т.Й. Товт // Актуальні проблеми економіки. – 2008. - №3. - С. 102-108.

Хлунов А. Регулирование государственно-частного партнерства в инновационной сфере / А. Хлунов // Проблемы теории и практики управления. – 2007. – №11. – С. 8-15.

Цукерман В.А. Об источниках финансирования инновационной деятельности горного производства на примере Мурманской области / В.А. Цукерман // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2007. – №3. – С. 123-129.