МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Ольга Вікторівна Аслан

Анотація


У статті описано процес становлення державного регулювання ринку фінансових послуг та його інституціональне забезпечення. Розглянуто основні складові елементи механізму державного регулювання даного сегмента. Крім того, розглянуто шляхи підвищення ефективності державного регулювання ринку фінансових послуг.

 


Ключові слова


ринок фінансових послуг; державне регулювання ринку фінансових послуг; механізм державного регулювання ринку фінансових послуг

Повний текст:

PDF

Посилання


Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: курс лекций / Г.В. Атаманчук. – М. : Юридическая литература, 1997. – 400 с.

Атаманчук Г.В. Государственное управление (организационно-функциональные вопросы) : учеб. пособие /Г.В. Атаманчук. – М. : НПО Экономика, 2000. – 304 с.

Бондаренко Є.П. Механізм державного регулювання ринку фінансових послуг / Є.П. Бондаренко, Д.М. Дмитренко// Вісник Української академії банківської справи. – 2010. – №2(29). – С. 41-45.

Большой экономический словарь / ред. А.Н. Азрилиян. – [4-е изд., доп. и перераб.]. – М. : Институт новой экономики, 1999. – 1248 с.

Большой экономический словарь : Экономика; Финансы; Бухучет; Налоги; Страхование; Маркетинг; Менеджмент; Управление / сост. А.Б. Борисов. – [изд. 2-е, перераб. и доп.]. – М. : Книжный мир, 2007. – 860 с.

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 № 2664-III [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=26614&new=1.

Крючкова В.І. Структурні чинники розвитку економіки України / В.І. Крючкова. – К. : Наукова думка, 2004. – 316 с.

Лозова О.М. Еволюція економічних концепцій державного регулювання економіки / О.М. Лозова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 6. – C. 133–137.

Масляєва К. Специфіка правового статусу органів державного регулювання ринку фінансових послуг України :проблеми та шляхи їх вирішення / К. Масляєва // Юридична Україна. – 2007. – № 8. – C. 41–45.

Унинець-Ходаківська В.П. Роль державного регулювання на ринку фінансових послуг / В.П. Унинець-Ходаківська// Актуальні проблеми економіки. – 2009. - №6. – С. 238- 248.