АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ УГОД ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

Наталія Олегівна Шпигоцька

Анотація


У статті розглянуто критерії оцінювання ефективності концентраційних процесів у банківському секторі України. Запропоновано трьохрівневий підхід до оцінювання ефективності концентраційних процесів, що враховує економічні наслідки угод злиття та поглинання на макро-, мезо- та мікрорівнях. Досліджено ефективність угод зі злиття та поглинання у банківській системі України до та після світової фінансової кризи 2008 року. Визначено вплив угод зі злиття та поглинання на ефективність функціонування банківської системи України. Оцінено поточний рівень концентрації банківського сектору України та перспективи подальшої його консолідації.

 


Ключові слова


злиття та поглинання; банківський капітал; ефективність; концентрація

Повний текст:

PDF

Посилання


Васильченко З.М. Структурні диспропорції у розвитку банківської системи України / З. М. Васильченко // Фінанси України. – 2005. – № 9. – С. 140-150.

Дейнека Ю. Аналіз тенденцій та перспектив розвитку українського ринку злиттів та поглинань / Ю. Дейнека // Економічний аналіз. – 2009. - Вип. 4. – С. 27-30.

Крилова В.В. Перспективи консолідації банківського сектора України / В.В. Крилова, А.А. Крилова // Вісник Української академії банківської справи. – 2008. – № 1(24). – С. 76–80.

Лютий І.О. Вплив держави на ринок фінансового капіталу України / І.О. Лютий, Н.В. Дрозд // Фінанси Україн». –2010. - № 8. – С. 63–72.

Міщенко В. Іноземний капітал у банківський системі Центральної та Східної Європи. Уроки для України / В. Міщенко, Р. Набок // Банківська справа. - 2007. - №3. - C.3-14.

Шаповалов А. Присутність іноземного капіталу в банківському секторі України / А. Шаповалов // Вісник Національного банку України. – 2008. – № 4. – С. 2–7.

Шкодіна І.В. Особливості інституційних перетворень та та концентрація банківського капіталу в Україні / І.В. Шкодіна, О.В. Підліснюк // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2008. – № 2. – С. 77-81.

Аналітичний огляд банківської системи України [Електронний ресурс] / Асоціація українських банків. – Режим доступу: http://aub.org.ua/ index.php?option=com_content&task=view&id=87&menu=104&Itemid=96#null.

Основні показники діяльності банків України [Електронний ресурс] / Національний банк України. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807&cat_id=36798.