КОМПЛЕКСНЕ ЕКОЛОГО-ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОЇ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Вікторія Володимирівна Микитенко, Людмила Степанівна Ладонько

Анотація


У статті викладено результати системно-комплексних досліджень у сфері забезпечення високого рівня еколого-економічної ефективності функціонування промислової теплоенергетики України. Встановлено специфічні проблеми розбудови національної промислової теплоенергетики в контексті наближення національного промислового виробництва до екологічних стандартів ЄС. З'ясовано основні причини атмосферних забруднень та техногенного навантаження на навколишнє природне середовище, зумовлених результатами виробничо-господарської діяльності теплоенергетичних об'єктів. Подано рекомендації щодо вибору пріоритетних напрямів реформування теплової енергетики. Зокрема, запропоновано структурно-інформаційну раціоналізацію системно-універсальної діяльності суб’єктів управління розвитком реального сектору економіки, в межах якої розроблено й обґрунтовано організаційно-економічний та кваліметричний інструментарій екологічно орієнтованої моделі розвитку національної теплоенергетики.


Ключові слова


промисловість; теплоенергетика; техногенне навантаження; екологічна безпека

Повний текст:

PDF

Посилання


Микитенко В. В. Стратегічний потенціал – сукупні можливості національної економіки по досягненню цілей збалансованого розвитку / В. В. Микитенко, О. М. Алимов // Продуктивні сили України. Науково-теоретичний економічний журнал. - 2006. – №1. – С.135–151.

Енергоефективність: стратегічний ресурс трансформації виробничо-економічних відносин: монографія / [О. М. Алимов, О. О. Демешок, В. В. Микитенко та ін.]; за наук. ред. В. В. Микитенко; – К.: Київський національний університет технологій та дизайну МОНмолодьспорту України, 2012. – 734 с.

Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства: теорія, методологія, практика : [у 2 т.]./ [О. М. Алимов, В. В. Микитенко, С. М. Шкарлет та ін.]; за наук. ред. д.е.н., проф. Хлобистова Є. В.; ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», ІПРЕЕД НАН України, СумДУМОНмолодьспорту України, НДІ Сталого розвитку та природокористування. – Сімферополь : АРІАЛ, 2011. - Т. 1. – 464 с.

Микитенко В. В. Економічна безпека промисловості: цільовий функціонал та технології управління: монографія / В. В. Микитенко, О. О. Демешок / За наук. ред. д.е.н., проф. Микитенко В. В. – К. : ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», МНТУ ім. академіка Юрія Бугая, МОНмолодьспорту України, 2012. – 650 с.

Микитенко В. В. Розроблення технологій управління забезпеченням енергоефективності в контексті інтенсифікації процесів сталого розвитку держави [Електронний ресурс] / В. В.Микитенко, О. О. Демешок // Ефективна економіка: електронне фахове наукове видання. – 2012. - №(8). – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1310

Державна підтримка енергоефективності: від мільярдів до мільйонів [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ecoclubua.com/2012/01/derzhavna-pidtrymka-enerhoefektyvnosti-vid-milyardiv-do-miljoniv/

Паливно-енергетичні ресурси України 2005 – 2007 рр.: Статистичний збірник / Державний комітет статистики України. - К. : ІВЦ Державного комітету статистики України, 2007. - 306 с.

Інформаційна довідка про основні показники розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу України за травень та 5 місяців 2010 року [Електронний ресурс] / Міністерство палива та енергетики України. - Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/publish/article;jsessionid=

AB924115051A98786908F11A1286751? art_id=173014&cat_id=35081&showHidden=1

«Укренерго» повідомила, що потужність електростанцій України становить 53,2 ГВт [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ua-energy.org/post/5938

Статистична база даних [Електронний ресурс] / Міністерство палива та енергетики України. – Режим доступу: http://www.ukrenergo.energy.gov.

uaukrenergo/control/uk/publish/article?art_id=78965&cat_id=35380