ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Наталія Валеріївна Ткаленко

Анотація


У статті проаналізовано сутність поняття «інноваційна модель розвитку економіки». Розглянуто теоретико-методологічні аспекти трактування цієї економічної категорії. Побудовано концептуальну модель розвитку національної економіки України.

Ключові слова


інновація; теорія; модель; розвиток; концепція; орієнтація

Повний текст:

PDF

Посилання


Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Д. Белл [Пер. с англ.]. - М. : Academia, 1999. - 784 с.

Інноваційна діяльність в Україні. Монографія / [Гуржій А. М., Каракай Ю.В., Петренко З.О. та ін.]. – К. : УкрІНТЕІ, 2007. – 144 с.

Друкер П. Бизнес и инновации / П. Друкер. - М. : Вильямс, 2007. – 432 с.

Дубовиков М. М. Проблеми формування науково-технологічного та інноваційного потенціалу України / М. М. Дубовиков, О. В Величко // Економічний вісник Донбасу. – 2011. - №3 (5). – С. 158-163.

Зянько В. В. Інноваційне підприємництво в Україні: проблеми становлення і розвитку: Монографія / В. В. Зянько. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2005. – 263 с.

Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Д. Норт. [пер. с англ. А. Н. Нестеренко]. - М. : Фонд экономической книги «Начала», 1997. - 180 с.

Макаренко І. П. Макроекономічні умови формування та управління розвитком національних інноваційних систем: [Монографія] / І. П. Макаренко; Інститут еволюційної економіки. – К. : Інтертехнологія, 2009. – 320 с.

Нэсбит Д. Что нас ждет в 90-е годы. Мегатенденции: год 2000. Десять новых направлений на 90-е годы / Д. Нэсбитт, П. Эбурдин. - М. : Республика, 1992. - 415 с.

Паладій М. В. Ефективне використання інтелектуального потенціалу нації – необхідна умова інноваційного розвитку економіки держави / М. В. Паладій // Наука та інновації. – 2009. – Т.5, №3. – С. 51-54.

Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку / [Кіндзерський Ю. В., Якубовський М. М., Галиця І. О. та ін.]; за ред. канд. екон. наук Ю. В. Кіндзерського; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – К.,2009. – 928 с.

Тоффлер Э. Третья волна / Э. Тоффлер. - М. : АСТ, 2010. - 784 с.

Тоффлер Э. Шок будущего / Э. Тоффлер. - М. : АСТ, 2008. - 560 с.

Хайек Ф. Индивидуализм и экономический порядок / Ф. Хайек. - М. : Изограф, 2000. - 256 с.

Шевчук В. Я. Макроекономічні проблеми сталого розвитку / В. Я. Шевчук. - К. : Гео-принт, 2006. - 200 с.

Fukuyama F. Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolution / Fukuyama F. – New York: Farrar, Straus and Giroux, 2002.