ОРГАНІЗАЦІЙНО–ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Тетяна Петрівна Настич

Анотація


У статті розкрито сутність освітньої діяльності, охарактеризовано її складові, загальні та специфічні особливості.

Ключові слова


освіта; вищий навчальний заклад; освітня діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 1991–2006 рр.: Наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; Упоряд.: Л. О. Пономаренко, І. П. Моісеєва, Л. І. Ніколюк, О. С. Микитенко; Наук. ред. П. І. Рогова; Наук. консультант Б. І. Корольов; Бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко. – К., 2008. – 487 с.

Корецька А. І. Освіта України у сучасних соціокультурних контекстах / А. І. Корецька // Вісник Державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2011. - №3. - С. 32-35.

Хриков Є. М. Управління навчальним закладом: навч. посіб. / Є. М. Хриков. – К. : Знання, 2006. - 365 с.

Колесник Ю. М. Управління якістю освіти у системі вищої школи / Ю. М. Колесник, Ю. М. Нерянов // Запорожский Медицинский журнал. – 2011. – Том 13, № 3. – С. 103-104.