ІНВЕСТОРИ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ: ПРОБЛЕМИ ІСНУВАННЯ

Костянтин Миколайович Качура

Анотація


У статті розглядаються вітчизняні особливості можливостей інвестування у нерухомість. З’ясовано, які інституційні інвестори присутні на ринку нерухомості України. Проаналізовано їхню інвестиційну діяльність. Виокремлено проблеми та недоліки функціонування інституційних інвесторів та приватних інвесторів на ринку нерухомості.

Ключові слова


нерухомість; ринок нерухомості; інвестування у нерухомість

Повний текст:

PDF

Посилання


Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю : Закон України від 19.06.2003 р. № 978-IV / Верховна Рада України // Голос України. – 2003. - № 144.

Бондар О. П. Способи фінансування житлового будівництва в Україні / Бондар О. П. // Розвиток механізмів функціонування економіки та фінансово-кредитного сектору в умовах євроінтеграційних процесів: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, 18-20 жовтня 2012 р., м. Сімферополь – м. Євпаторія: [матеріали]. – Сімферополь : ВД «АРІАЛ», 2012. – С.19-22.

Данчак Л. І. Організаційно-економічні методи фінансування формування житлового фонду / Л. І. Данчак // Вісник національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2011. – № 714. - С. 486-491.

УАІБ: Аналітичний огляд діяльності ІСІ у 2 кварталі 2013 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uaib.com.ua/files/articles/1869/87/Q2%202013_PR.xls

Гарбар Ж. В. Сучасний стан та тенденції розвитку фондового ринку України / Ж. В. Гарбар // Збірник наукових праць ВНАУ Серія: Економічні науки. – 2012. - № 4(70), Т.2. – С. 33–42.

Про затвердження Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування : Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.01.2002 р. №12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0108-02

Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) : Закон України від 15.03.2001 р. № 2299-III / Верховна Рада України // Голос України. – 2001. - № 73.

Про інститути спільного інвестування : Закон України від 05.07.2012 р. № 5080-VI / Верховна Рада України // Голос України. – 2012. - №153, №180.

Суріна О. В. Інвестиційні інструменти недержавних пенсійних фондів / О. В. Суріна // Наукові праці НДФІ. – 2008. – №1. – С. 123-127.

Васильєв О. В. Сучасні форми залучення інвестицій у житлове будівництво / О. В. Васильєв // Комунальне господарство міст. Серія "Економічні науки". – 2010. - № 92. – С. 75-79.

Крекотень І. М. Проблеми та перспективи використання цільових облігацій на ринку нерухомості [Електронний ресурс] / І. М. Крекотень // Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 11 квітня 2013 р. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – С. 121-123. – Режим доступу: http://zavantag.com/tw_files2/urls_31/972/d-971905/7z-docs/1.pdf

Карпушенко М. Ю. Проблематика безпеки застосування сучасних механізмів інвестування у будівництво / М. Ю. Карпушенко // Комунальне господарство міст. – 2012. - № 106. – С. 147-153.