НАПРЯМИ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Валентина Вікторівна Виговська, Ольга Сергіївна Азурова

Анотація


У статті досліджено сутність податкового стимулювання інноваційного розвитку малого бізнесу. Авторами був проведений порівняльний аналіз структури інноваційних витрат малих промислових підприємств в Україні та за кордоном. У статті розглядаються наявні у світовій та вітчизняній практиці податкові важелі і стимули активізації інноваційного розвитку малого підприємництва та перспективи їх реалізації в Україні.

Ключові слова


інновації; інноваційний розвиток; малий бізнес; малі підприємства; податки; податкова політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: монографія / Л. Л. Антонюк, А. М. Поручник, В. С. Савчук. – К. : КНЕУ, 2003. – 394 с.

Варналій З. Проблеми підтримки інноваційної діяльності суб’єктів малого підприємництва [Електронний ресурс] / З. Варналій. – Режим доступу: //http://www.niss.gov.ua/Monitor/ Monitor43/ in- dex.htm

Друкер П. Як забезпечити успіх у бізнесі: новаторство і підприємництво / П. Друкер; пер. з англ. В. С. Гуля. – К. : Україна, 1994. – 319 с.

Зайцев В. Льготы для инноваций: мировой опыт / В. Зайцев // Деньги. – 2010. – № 41(798). – С. 56-62.

Іванов Ю. Б. Малий бізнес: управління податками: монографія / Ю. Б. Іванов, К. В. Петросянц. – Х. : ІНЖЕК, 2009. – 272 с.

Колодяжна І. В. Організація та регулювання розвитку малого бізнесу в Україні / І. В. Колодяжна // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. науково-технічних праць. – 2011. - Вип. 21.19, – С. 219–223.

Кондрашов О. М. Основні напрями та пріоритети інноваційної діяльності в промисловості України / О. М. Кондрашов. - К. : Науковий світ, 2002. - 29 с.

Нікіфоров А. Є. Податкове стимулювання інноваційної діяльності / А. Є. Нікіфоров // Фінанси України. - 2009. - №5(162). - С. 32-37.

Основні показники розвитку малих підприємств [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Пашута М. Мале підприємництво та інновації як фактори зростання економіки / М. Пашута // Економіст. – 2004. – №1. – С. 50–55.

Палиця С. В. Інноваційна діяльність в Україні / С. В. Палиця // Економіка та держава. – 2008. - №10. - С. 52.

Система податкових пільг в Україні в контексті європейського досвіду / [Соколовська А. М., Єфименко Т. І., Луніна І. О. та ін.]. – К. : НДФІ, 2006. – 320 с.

Смоляр Л. Г. Розвиток інноваційного потенціалу як фактор забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств / Л. Г. Смоляр, М. Д. Коцюба // Економіка та держава. – 2008. – №9. – С. 26–29.

Шайдюк І. Є. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності малих підприємств в Україні / І. Є. Шайдюк, Ю. І. Черкасова // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. - 2010. - №1(3). – Т.2. - С. 357-362.

Drucker P. F. Innovation and Entrepreneurship / P. F. Drucker. – New York : HarperBusiness, 2006.

Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States and Norway [Електронний ресурс] / European Commission. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/2009/2009_full_text_en.pdf.