УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Ольга Іванівна Гарафонова

Анотація


У статті розглянуто особливості здійснення стратегічних підходів до визначення поняття «зміни» та класифікація змін.

Ключові слова


зміни; управління змінами; класифікація змін

Повний текст:

PDF

Посилання


Зуб А. Т. Системный стратегический менеджмент: методология и практика / А. Т. Зуб, М. В. Лактионов. – М. : Генезис, 2001. – 752 с.

Козаченко С. В. Організаційні зміни: наукові засади і проблеми управління / С. В. Козаченко, Ф.О. Ярошенко. - К. : МЦРПМ, ДІТМ МНТУ, 2004. - 292 с.

Кубр М. Управленческое консультирование / М. Кубр. – М. : Интерэксперт, 1992. - С. 74-103.

Управление проектами. Справочник для профессионалов / [под. ред. Мазурa И. И., Шапиро В. Д.]. - М. : Высшая школа, 2001. – 875 с.

Прокопенко И. Управление организационными изменениями / И. Прокопенко. – К., 2000. – 135 с.

Прокопенко М. Д. Розвиток досліджень економічних проблем регіонів / М. Д. Прокопенко // Економіка промисловості. – 2001. - № 1. - С. 27 – 33.

Coad P. Projektowanie obiektowe / P. Coad, E. Yourdon. – Warszawa : Read Me, 1994.

Berger L. A. Change Management / Lance A. Berger // The Change Management Handbook: a road map to corporate transformation / L. A. Berger, M. J. Sikora & D. R. Berger. – Burr Ridge, Ill.: Irwin Professional Publishing, 1994. - P. 3-23.

Mreła H. Metody badania pracy / H. Mreła. – Warszawa : PWE, 1979.

Masłyk-Musiał E. Zarządzanie zmianami w kontekście organizacyjnego uczenia się / E. Masłyk-Musiał // Nowe trendy i rozwiązania w organizacji produkcji i zarządzaniu przedsiębiorstwem: praca zbiorowa / T. Krupa. – Warszawa: PW, 1998. – pp. 56-77.

Kanter R. M. The Challenge of Organizational Change / Kanter R. M., Barry A. Stein, Todd D. Jick. - New York: The Free Press, Maxwell Macmillan, Inc, 1992