ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ВИВЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АВІАТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ

Вероніка Євгенівна Командровська, Максим Віталійович Колесник

Анотація


У статті досліджено сутність поняття інноваційності підприємства, існуючі підходи до визначення інноваційності, визначено особливості інноваційності в авіатранспортній галузі.

Ключові слова


інновація; інноваційність продукту; інноваційність підприємства; інноваційність авіакомпанії

Повний текст:

PDF

Посилання


Жежуха В. Й. Поняття інноваційності технологічних процесів машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / В. Й. Жежуха. - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vnulp/menegment/2009_657/58.pdf

Кам’янецька О. В. Механізм взаємодії суб’єктів інноваційної діяльності авіаційного транспорту: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / О. В. Кам’янецька. - К., 2007. – 18 с.

Опекун Е. В. Инновационность предприятия: критерии и подходы к измерению / Е. В. Опекун, Г. А. Хацкевич // Теоретичні та прикладні питання економіки: збірник наукових праць. - 2011. - Вып. 23. – С. 96–105.

Шешегов С. В. Показатели оценки уровня инновационности в пищевой промышленности [Електронний ресурс] / С. В. Шешегов // Електронный научный журнал СПбГУНиПТ. Серия «Экономика и экологический менеджмент». - Режим доступу: http://economics.open-mechanics.com/articles/204.pdf

Савчук А. В. Теоретические основы анализа инновационных процессов в промышленности: Монография / А. В. Савчук; НАН Украины; Ин-т экономики промышленности. – Донецк, 2003. – 448 с.

Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями / Б. Твисс. – М. : Экономика, 1989. – 286 с.

Бабаев И. С. Инновационность: факторы торможения [Електронний ресурс] / Б. Бабаев. - Режим доступу: http://newpoliteconomy.org/publications/articles/169.pdf

Houston T. R. Why Models Go Wrong / T. R. Houston // Byte. - October, 1985. – p.151-164.

World’s 10 most innovative airlines [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.airlinetrends.com/inthepress/worlds-10-most-innovative-airlines/