ГАРМОНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО РАХІВНИЦТВА І БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ – ОСНОВНА МЕТА ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ СУБ’ЄКТА ЕКОНОМІКИ

Тетяна Семенівна Шовкопляс

Анотація


У статті досліджуються теоретичні та організаційні положення бухгалтерського обліку суб’єктів господарювання в економічному просторі України, що дозволяють виявити протиріччя податкового рахівництва і бухгалтерського обліку.

Ключові слова


бухгалтерський облік; елементи облікової політики; податкове рахівництво

Повний текст:

PDF

Посилання


Податковий Кодекс України: Закон від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/card6#Public.

Національні стандарти Бухгалтерського обліку. Частина І. П(С)БО 1-25 // Все про бухгалтерський облік. – 2011. - № 10. – C.1-127.

Національні стандарти Бухгалтерського обліку. Частина ІІ. П(С)БО 26–34, План рахунків // Все про бухгалтерський облік. - 2011. - №12. – С. 1-115.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996–XIV [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Мурашко О. В. Становлення і розвиток податкового рахівництва в умовах реформування податкової системи / О. В. Мурашко, В. М. Мурашко // Вісник ЖДТУ. – 2011. - №2(56). – С. 145-147.

Соколовська-Гонтаренко І. Є. Сутність податкового рахівництва і його роль у забезпеченні ефективності оподаткування / І. Є. Соколовська-Гонтаренко // Науковий вісник Національного університету ДПС України. – 2010. - №2(49). - С. 101-106.