ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Юлія Валеріївна Мисюра

Анотація


У статті досліджено сучасний стан легкої промисловості України. Проведений комплексний аналіз обсягів виробництва та реалізації основних видів продукції легкої промисловості. Виявлені основні проблеми, які постають у сучасних економічних умовах перед галуззю та уповільнюють або взагалі призупиняють її розвиток. На основі опрацьованого матеріалу були запропоновані перспективні напрями щодо поліпшення стану та вирішення основних проблем легкої промисловості України.

Ключові слова


легка промисловість; виробництво; продукція; галузь; конкурентоспроможність; ринок

Повний текст:

PDF

Посилання


Гончаров Ю. В. Обґрунтування побудови кластерної моделі підвищення інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємств легкої промисловості України / Ю. В. Гончаров, Т. І. Марченко // Легка промисловість. – 2010. – № 4. – С. 21-24.

Звягінцев Ю. Легка промисловість в 2007 р. / Ю. Звягінцев // Легка промисловість. - 2007. - №2. – С. 5-6

Промисловість України у 2007–2010 роках. Статистичний збірник [Електронний ресурс] / Держкомстат України. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Статистична інформація: Обсяг реалізованої промислової продукції в Україні 2011, 2012 року [Електронний ресурс] / Держкомстат України. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Статистична інформація: Виробництво основних видів промислової продукції [Електронний ресурс] / Держкомстат України. - Режим доступу.: http://www.ukrstat.gov.ua/

Концепція Загальнодержавної цільової програми розвитку промисловості України на період до 2017 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://industry.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=57967&cat_id=57966

Підсумки роботи легкої промисловості України за січень–грудень 2011, 2012 року [Електронний ресурс] / Асоціація «Укрлегпром». - Режим доступу: http://ukrlegprom.org.ua/statistika_minstat_ukraiini.html

Ромусік Я. Конкурентоспроможність легкої промисловості України та механізм її підвищення / Я. Ромусік // Економіст. – 2007. - №3. – С. 16-19.