ІНСТРУМЕНТИ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Наталія Володимирівна Ткаченко

Анотація


З’ясовано дієвість впливу інструментів бюджетного регулювання на соціально-економічний розвиток регіонів. Визначено проблеми та передумови ефективного застосування таких інструментів органами місцевого самоврядування.

Ключові слова


трансферти; субвенції; бюджет розвитку; державний фонд регіонального розвитку; програми соціально-економічного розвитку регіонів; угоди з регіонального розвитку; місцеві запозичення

Повний текст:

PDF

Посилання


Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

Звіти про виконання Державного та зведеного бюджету України [Електронний ресурс] / Міністерство фінансів України. − Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.

Бюджетний моніторинг: аналіз виконання бюджету за 2012 рік / [Зубенко В. В., Самчинська І. В., Рудик А. Ю. та ін.]; Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження», USAID. – К., 2013. – 73 с.

Бюджетний кодекс України : за станом на 8 липня 2010 р. № 2456–VI / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 50–51. – Ст. 572.

Капітальні інвестиції в Україні. Статистичний бюлетень [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. − Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua.

Стимулювання економічного зростання на місцевому рівні. Аналітична доповідь / [Біла С. О., Шевченко О. В., Кушнір М. О. та ін.]. – К.: Національний інститут стратегічних досліджень, 2013. – 54 с.

Про затвердження Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів) : Постанова від 18.05.2011 р. № 520 / Кабінет Міністрів України // Урядовий кур’єр. – 2011.

– №95. – С. 3.

Про стимулювання розвитку регіонів : Закон України від 08.09.2005 р. № 2850-IV / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 51. – Ст. 548.

Регіональний розвиток та державна регіональна політика в Україні: стан і перспективи змін у контексті глобальних викликів та європейських стандартів політики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.surdp.eu/analytical-report.

Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів: Наказ від 02.08.2010 р. № 805 [Електронний ресурс] / Міністерство фінансів України. – Режим доступу:http://www.minfin.

gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=289413&cat_id=288202.