СВІТОВІ РЕЙТИНГИ УНІВЕРСИТЕТІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОНКУРЕНТНОЇ БОРОТЬБИ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Антоніна Анатоліївна Дьякон

Анотація


У статті конкретизовано основні форми прояву глобалізації у сфері вищої освіти. Автором проаналізовано методологію та виявлено ключові тенденції в рейтингуванні вищих навчальних закладів. У висновках статті визначено напрями покращення позицій університетів у світових рейтингах з метою посилення їхнього конкурентного становища на міжнародному ринку освітніх послуг. глобалізація; інтернаціоналізація; рейтинг; критерій; індекс цитованості

Ключові слова


глобалізація; інтернаціоналізація; рейтинг; критерій; індекс цитованості

Повний текст:

PDF

Посилання


Abbey C. What can Performance Indicators do for Higher Education Institutions? A US Perspective / Craig Abbey // Managing the University Community: Exploring Good Practice. – EUA, 2007. – P. 70-74.

Academic Ranking of World Universities [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.shanghairanking. com

Aguillo I. F. Webometric Ranking of World Universities: Introduction, Methodology, and Future Developments / Aguillo I.F., Ortega J.L., Fernandes M. // Higher Education in Europe. – 2008. - Vol. 33 №2/3, July-October. – P. 233-244.

Federkeil G. Ranking and Quality Assurance in Higher Education / Federkeil G. // Higher Education in Europe. – 2008. -Vol. 33 №2/3, July-October. – P. 219-231.

Sadlak J. University Rankings: Seeking Prestige, Raising Visibility and Embedding Quality – the Editor’s Views / Sadlak J., Merisotis J., Nian Cai Liu // Higher Education in Europe. – 2008. - Vol. 33 №2/3, July-October. - P. 195-199.

Times Higher Education Rankings of Universities [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.timeshighereducation.co.uk

Webometrics [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.webomwtrics.info

Каленюк І.С. Інтеграція вищої освіти України в європейський та світовий освітній простір: економічний вимір: мо-нографія / І.С. Каленюк, О.І. Гонта, М.П. Вербовий, Н.І. Холявко; За заг. ред. д.е.н., проф. Каленюк І.С. – Чернігів: Дес-нянська правда, 2011. – 165 с.

Корсак К. Чи потрібно проводити масове рейтингування університетів України / К. Корсак // Науковий світ. – 2008. – № 12. – С. 2–4.

Курбатов С. Українські рейтинги як індикатор стану освіти / С. Курбатов // Філософія освіти. – № 1-2 (7). – 2008. – С. 309-317.