СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ: СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ФІНАНСУВАННЯ

Олена Вячеславівна Товстиженко, Наталія Андріївна Марченко, Марина Миколаївна Приходько

Анотація


У статті розглянуто форми соцiального захисту та його особливостi, наведенi характеристики даних форм та вiдмiнностi між ними. Проаналізованi cтатті зведеного бюджету України, якi стосуються соцiального захисту населення, як найбiльш видаткові статті за обсягом фiнансування. Запропоновані напрямки реформування соціального захисту та соцiального забезпечення населення, які можуть бути використані в подальшому розвитку системи соціального захисту.

Ключові слова


соціальний захист; фінансове забезпечення; соціальне забезпечення; соціальна допомога; соціальне страхування

Повний текст:

PDF

Посилання


Ковальська Е. М. Соціальний захист населення України: стан, проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / Е. М. Ковальська. - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/6_PNI_2012/Economics/5_101864.doc.htm

Мальований М. І. Теоретичні основи фінансового забезпечення соціального захисту / М. І. Мальований // Формування ринкових відносин в Україні. − 2012. − № 5. – С.174-185.

Павлюк К. В. Модернізація системи соціального захисту в контексті накопичення соціального капіталу в Україні / К. В. Пав-люк, О. В. Степанова // Фінанси України. − 2012. − № 4. – С. 94-99.

Писаревська А. К. Актуальні питання фінансування галузей соціальної сфери / А. К. Писаревська // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. - № 24. – С. 97-99.

Кочемировська О. О. Основні напрямки оптимізації системи соціального захисту в Україні: аналіт. доп. [Електронний ресурс] / О. О. Кочемировська, О. М. Пищуліна. - Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Sots_zahust-c0056.pdf.