ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТРЕБИ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ САМООРГАНІЗАЦІЇ

Олена Іванівна Зайцева, Катерина Володимирівна Самойленко

Анотація


У статті обґрунтовано необхідність використання інформаційних технологій в управлінні туристичними підприємствами. Досліджено вплив інформаційних технологій на якість туристичного продукту. Проведено SWOT-аналіз можливостей і загроз при розробці глобальної туристичної інформаційної системи. Запропоновано модель використання інформаційних технологій для забезпечення якості туристичних послуг.

Ключові слова


інформація; інформаційні технології; туристичний продукт; якість

Повний текст:

PDF

Посилання


Виноградова О. В. Вплив інформаційно-технологічного фактору на конкурентоспроможність українських послуг на світовому ринку. Ч.1. / О. В. Виноградова. – К: ІМВ КНУ, 2003. – С.167–169.

Мельниченко С. В. Інформаційні технології в туризмі: теорія, методологія, практика: [монографія] / С. В. Мельниченко. – К. : КНТEУ, 2008. – 493 с.

Миронов Ю. Б. Інтернет-технології в туризмі/ Ю. Б. Миронов // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – 2004. - Т. 2, Вип. 194. – С. 457-464.

Ткаченко Т. І. Управління якістю готельних послуг: монографія/ Т. І. Ткаченко, С. В. Мельниченко, М. В. Новак. – К. : КНТEУ, 2006. – 234 с.

Губанова О. В. Управление, прогнозирование, информационные технологии в сервисной деятельности. Ч. 4 / О. В. Губанова, Т. Ю. Новгородцев, С. В. Чупров. – Иркутск: ИГЭА, 2001. – 286 с.