ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Володимир Федорович Савченко

Анотація


У статті надано теоретичні основи інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку, охарактеризовано важливість даної проблеми для економічного зростання, визначено закономірності переміщення капіталів у світовому просторі. Проаналізовано ситуацію та проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку в Україні. Запропоновано шляхи переходу на інноваційну економіку та фінансові складові розвитку.

Ключові слова


інновації; інвестиції; держава; закони; політика; бюджетні кошти; економіка; зростання; регулювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Кирилюк Ю. В. Державне регулювання економіки: опорний конспект лекцій для студентів усіх форм навчання напрямків підготовки «Економіка та підприємництво» та«Менеджмент і адміністрування» / Ю. В. Кирилюк, В. Ф. Савченко. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2013. – 140 с.

Стойка В. О. Науково-практичні засади інвестування туристичної галузі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 8.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / В. О. Стойка. – Чернігів, 2011. – 20 с.

Грущинська Н. М. Особливості перехідних економік та їхній вплив на сучасні глобалізаційні процеси / Н. М. Грущинська// Актуальні проблеми економіки. – №3. – 2009. – С. 3-8.

Пасічна О. Ю. Структурний підхід до формування зовнішньоекономічної стратегії держави в умовах глобалізації / О. Ю. Пасічна// Актуальні проблеми економіки. – №3. – 2009. – С. 17-27.

Архангельський Ю. Про ефективність приватизації в Україні / Ю. Архангельський, О. Родзієвський // Економіка України. – 2008. – №9 – С. 86-91.

Статистичний щорічник України за2012 рік / Державна служба статистики України. – К.: Держаналітінформ, 2013. – 545 с.

Даниленко А. А. Актуальні питання прямих іноземних інвестицій до України з ЄС (у контексті розширення Євро-союзу на Схід) / А. А. Даниленко // Фінанси України. – 2008. – №1 – С. 127-137.

Данілов О. Д. Структура інвестицій, інновацій та випуску промислової продукції в Україні/ О. Д. Данілов, А. М. Вдовиченко // Фінанси України. – 2008. – №5. – С.115-123.

Дорошенко І. Криза на ринках фінансового капіталу / І. Дорошенко // Економіка України. – 2003. – №10. – С.41-53.

Шевчук В. Я. Основи інвестиційної діяльності / В. Я. Шевчук, П. С. Рогожин. – К. : Генеза, 1997. – 384 с.