КОНТРОЛІНГ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ ЗМІН В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ольга Іванівна Гарафонова

Анотація


У статті розглянуто підходи щодо визначення поняття «контролінг», узагальнено основні концептуальні підходи до даного визначення. Обґрунтовано моделі контролінгу(англійська та німецька) з перерахуванням особливостей їхнього функціонування. Також виокремлено функції контролінгу на підприємстві та представлено роль контролінгу у процесі  реалізацій  основних  функцій  менеджменту.  Дано  характеристику  факторам  впровадження контролінгу в Україні. Наведено механізм здійснення змін в управлінні за рахунок реалізації елементів оперативного та стратегічного контролінгу.

Ключові слова


контролінг; функції контролінгу; система контролінгу

Повний текст:

PDF

Посилання


Контроллинг как инструмент управления предприятием/ Под ред. Н. Г. Данилочкиной. - М. : ЮНИТИ, 2001. 279 с.

Григораш І. О. Контролінг як сучасна система управління підприємством/ І. О. Григораш// Актуальні проблеми економіки. – 2010. - №11. – С. 96-106.

Хан Д. Планирование и контроль: концепции контроллинга: пер. с нем. / Д. Хан; под ред. и с предисл. А. А. Турчака, Л. Г. Головача, М. Л. Лукашевича. - М. : Финансы и статистика, 1997. - 800 с.

Карцева В. В. Систематизація інструментарію контролінгу на підприємстві: теретичний аспект/ Карцева В. В. // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2010. – №1. – С. 118–127.

Тарасенко Н. В. Економічний аналіз: навч. посіб. / Н. В. Тарасенко. – [3-тє вид., перероб.]. – Львів: Новий Світ– 2000, 2004. – 344с.